Zet onderzoek Tesla verder

De tijd is rijp om de ideeën van Nikola Tesla uit de vorige eeuw van achter gesloten deuren te halen. Laat universiteiten en hun onderzoekers toe om de motoren op vrije energie te optimaliseren.

Dit is misschien anti-economisch, maar wel pro-samenleving.

Reacties

Fre
wo 07/09/2016 - 18:42
Motoren op vrije energie? Kan je dat een beetje toelichten?
Dirk
wo 07/09/2016 - 21:30
Gratis energie voor iedereen. Maar dat willen de energie- en oliemaatschappijen niet. Waardeloos, met andere woorden.
Fre
do 15/09/2016 - 04:52
Je kan enkel maar energie omzetten van een vorm (vb potentiële) naar een andere vorm (vb kinetische). Dus ik herhaal mijn vraag: kan je eens wat meer toelichten? Vanwaar komt die gratis energie, hoe vang je ze op, in wat zet je ze om ...
Patrick LANTIN
di 11/10/2016 - 18:39
General Electric bezit alle patenten van Nicola Tesla ... Dat kan niet zomaar!
Remy SPROELANTS, ir.
vr 14/10/2016 - 12:50
Vooral @ Fre, Dirk, Patrick 'There are more things in heaven and earth, Horatio, than are dreamt of in your philosophy' (Hamlet, I.5) Of ... we weten van het fenomeen Free/Pure Energy ofte Vrije/Nulpuntenergie en nog veel meer namen uitgedacht voor het veelal door de mainstream wetenschappers onbekend en dus ook onbemind fenomeen, feitelijk nog zo ongeveer niets en erger, we kennen de haast onbegrennsde mogelijkheden ervan nog niet. 'We' zijn zij die niet in staat zijn holistsich en 'out of the box' te redeneren. Ze blijven verstard in hun eng analytisch denken en weigeren van die 'zekere en veilige' paden en denkpatronen af te wijken. typisch voor academici en het merendeel van de wetenschappers. Ik geef jullie deze drie punten Q1 t.e.m. Q3 hieronder mee ter overweging. Denk daar maar eens goed over na, laat het bezinken, open en bestudeer de URLs en vorm dan pas je meneing en vel een oordeel. Allen een dergelijke werkwijze is wetenschappelijk verantwoord. Warning: het is een hele boterham en jullie kunnen me morgen in Vl Parl eventueel confronteren met deze ideas CAVEAT: je gaat in botsing komen met bepaalde machtige krachten, die menen deze blauwe planeet te kunnen bezitten als je 'ze' te erg irriteeert! Here we go. Eerst enkele belangrijke refertes 1. www.ontheorigin.com van Kernfysicus en Geneesheer Fons Wils 2. peswiki.com (PES = Pure Energy Systems) DRIE AANDACHTSPUNTEN: Q1 De Quantum Energie Generator (QEG) De Overheid en vooral sommige nogal hebzuchtige energieleveranciers zitten weer eens duchtig in ons aller beurs! Er zijn nochtans vandaag oplossingen beschikbaar, die er voor zorgen dat ieder gezin een echte, kleine E-centrale met een vermogen van 10-15 kW in huis kan halen. Zo kan VOLLEDIG AUTONOOM en na afschrijving van de investering, VOLLEDIG GRATIS de in het huishouden benodigde E (220V, 50Hz) geproduceerd worden. Neen, het zijn geen fotovoltaïsche zonnepanelen of daglichtcellen en ook geen windturbines, die per slot van rekening niet altijd E produceren, want afhankelijk van het weer! Ook stellen er zich problemen met het opslaan van deze zonne- en windenergie en E en 'verkopen' aan het 'net' kan nu ook al niet meer kosteloos. Men spreekt van 'prosumenten' en die moeten ook 'afdokken'. Er komt geen chemie aan te pas, zelfs niet d.m.v. milieuvriendelijke Fuel Cells op bv. H2 In 2015 bestudeerde ik met enkele collega's ingenieurs en in samenwerking met Vlaamse en Belgische Universiteiten en Hogescholen, de beste manier om op een economisch verantwoorde wijze een dergelijk toestel aan de huisman & -vrouw te brengen. Wij hebben daarbij geen commerciële bedoelingen en werken samen met een Amerikaans Ingenieur en filantroop, James M. Robitaille die de nodige kennis bezit en bovendien in "open source" alle info, nodig voor het zelf bouwen van deze generator op het Internet ter beschikking stelt. Wie zich de moeite getroost om volgende URL's eens grondig uit te pluizen, zal daar geen spijt van krijgen en zal binnen afzienbare tijd beloond worden met een QUANTUM ENERGY GENERATOR (QEG), waar hij/zij tientallen jaren lang de gratis E-vruchten zal kunnen plukken. Ga dus NU op ontdekkingstocht en als een en ander niet duidelijk is, neem dan contact op met mij rechtstreeks via dit FB-forum ( www.facebook.com/respro.esperantisto ) of met één van mijn collega's. Wie handig is in elektriciteit en bouw van dito machines wordt hierbij uitgenodigd om op vrijwillige en onbezoldigde manier mee te werken aan dit project. Spijtig genoeg zijn voor het realiseren van dit baanbrekend en gedurfd project (de E-providers zullen ons haten en ze gaan zeker stokken in de wielen steken!) fondsen nodig. Momenteel onderzoeken we de mogelijkheid om aan Crowdfunding te doen, middels http://www.worldofcrowdfunding.com/ . Alle andere voorstellen zijn welkom. Dit (FB- )bericht gaat naar en geldt voor letterlijk iedereen! Ik citeer en vertaal naar nl nog enkel dit en dan gaan we over tot het oplichten van de sluier middels de URL's What is the QEG Project? The Quantum Energy Generator (QEG) is an opensourced, fuel-less generator prototype based on a public domain in 1894 patented invention of Nikola Tesla (1856-1943). The type of energy that is utilized by the QEG design is totally different from that of a conventional generator. Once co-development is complete, the amortization of the investment finalised, the generator is designed to be highly efficient and power your home at no cost for decades. The QEG was opensourced in March of 2014 and has been in co-development with many enthusiastic teams around the world since this time. Wat is het QEG Project? De QUANTUM ENERGIE GENERATOR QEG (spreek uit 'Queech') is een 'opensourced', brandstofloze generator, waarvan het prototype gebaseerd is op de in open domein in 1894 gepatenteerde uitvinding van Nikola Tesla (1856-1943). Het type energie gebruikt in het QEG ontwerp is totaal verschillend van dat van een conventionele generator. Eens de co-ontwikkeling vervolledigd, de afschrijving van de investering gedaan, is de generator bestemd om met grote efficiëntie uw huis gratis van stroom te voorzien gedurende tientallen jaren. De QEG werd opensourced verklaard in maart 2014 en is in co-ontwikkeling met vele enthousiaste teams over de hele wereld sinds dat tijdstip. Voornaamste URL (uitleg in het Engels, er wordt gewerkt aan vertalingen): http://www.fixtheworldproject.net/what-is-the-qeg-.html http://www.fixtheworldproject.net/qeg-open-source-documents.html http://www.fixtheworldproject.net/qeg-faq-s.html TIP: Voor de fijnproevers en die-hards, Google ook eens de volgende trefwoorden - QEG - Konstantin Meyl, Professor - Nikola Tesla - scalar waves E (Tesla) and M (Meyl) - new unified field theory - Klaus Volkamer, Professor - Maxwell equations - Gibbs function - Feinstofflich erweiterten Physik - ... to be cont'd En dan nog deze volledige documentatie QEG: For Your Information Misschien moet je je eerst maar gratis registreren op shared cloud www.dropbox.com Alle commentaren, + of -, worden in Dank aanvaard https://www.dropbox.com/sh/h0ubby0r2uis0eh/AAD-wljBn03Brfzm2kjSQEsba?dl=0 Groetjes Remy SPROELANTS, ir. Het principe schema van de QEG vind je in de documenten;. ik kan het heir wegens de softwarebeperkingen niet integreren. Zie ook www.fixtheworldproject.net/home.html Q2 Asymmetrical open systems against Symmetrical closed systems Your comments please about this: Hierbij nog een interessante analyse met historisch overzicht hoe het komt dat de verwezenlijkingen en uitvindingen van onder meer Nikola Tesla (1856-1943) doelbewust door 'bepaalde vermogende krachten' in hun eigenbelang in het verdomhoekje werden geduwd. Het hoeft geen betoog dat de mensheid daardoor decennialang geen beroep heeft kunnen doen op zuivere, alternatieve energievormen, zoals de Free Energie FE, beschreven hieronder in asymmetrische, open systemen in tegenstelling tot de vervuilende symmetrische, gesloten systemen. Voor velen onder u zal dat zijn als vloeken in de Energie - kerk. Wij staan ook nog steeds zeer kritisch en het is overigens onze opdracht als ingenieurs en oprechte mensen dat te zijn. maar de waarheid komt stillaan naar boven en ze zal haar rechten opeisen. De wetenschap dient ten dienste van de totale mensheid te staan en ze hoeft niet te dansen naar de pijpen van 'some happy few'! Het is echter onze gespannen overtuiging dat er beterschap op komst is in de zeer nabije toekomst. Wij vinden dat een belangrijke taak voor alle vorsers en ingenieurs. Het 'beleid' dient echter overtuigd te worden van het grote maatschappelijke belang van een dergelijke op handen zijnde revolutie. Het is ook zeer waarschijnlijk dat de hierboven genoemde 'bepaalde vermogende krachten' zich zo maar niet hun macht zullen laten ontnemen en dus mogen de FE-strijders zich wel verwachten aan stevig weerwerk, dat niet altijd even fair zal gevoerd worden. Dat weerwerk is trouwens al eeuwen bezig onder de meest verscheidene vormen. Wij mogen ons daardoor in onze opdracht evenwel niet laten intimideren en ontmoedigen en zeker niet ons laten verleiden door 'vlug gewin'. Daarom moeten we ons met alle kracht verenigen. United we conquer, divided we'll fall! Het Team H2 Wilhelm Biemold, ing. Victor Billen, ing. Remy Sproelants, ir. en Teamleader -------------------------------------------------------------- Doesn't that violate the laws of physics? Source & Courtesy : Fix the World/HopeGirl We’ve been asked many times: “Does the QEG violate the laws of physics and why does my university instructor tell me this technology is impossible?” Here’s our answer: The QEG is an asymmetrical open system that operates according the laws of nature. It does not violate the laws of thermodynamics (physics) as these only apply to a closed symmetrical system. Asymmetrical open systems have been traditionally omitted from higher educational learning programs, so your university instructor does not know about them and assumes they don’t exist. MAXWELL, EDISON, JP MORGAN AND THE LAWS OF PHYSICS James Clerk Maxwell FRS FRSE (1831–1879) was a Scottish mathematical physicist. His most prominent achievement was to formulate a set of equations that describe electricity, magnetism, and optics as manifestations of the same phenomenon, namely the electromagnetic field. His discoveries helped usher in the era of modern physics, laying the foundation for such fields as special relativity and quantum mechanics. In his ORIGINAL work: The Dynamical Theory of the Electromagnetic Field, Maxwell identified two separate systems, both of which were completely different from each other: 1)Asymmetrical system - an ‘open’ system that allows the creation of a series of exchange of energy reaction to our inputs, based on electromagnetic resonance or electromagnetic feedback in every spin (on a motor), or in every pulse of input in a static coil. One of the first asymmetrical motors was Faraday's ‘Unipolar Motor,’ later modified by Nikola Tesla. These systems generate their own energy and do not require fossil fuels. 2) Symmetrical system – a ‘closed’ system that cancels the electromagnetic resonance with every spin, which creates wasted energy in excessive heat and requires an additional energy source to run such as fossil fuels. These are the "symmetrical obsolete systems" we use every day in all of our electrical appliances. One year after Maxwell’s death in 1879, scientists Hendrick Lorentz financed by J.P. Morgan and Thomas Edison, mutilated Maxwell’s original work and spent the next two decades deleting all knowledge of asymmetrical systems that would not require the profitable oil industry to operate. They ‘symmetrized’ all of Maxwell’s equations, and labeled these incomplete theories as the “Laws of Physics”. While the laws of physics do indeed apply to symmetrical closed systems of energy, there is another set of laws: The Laws of Nature, which apply to the asymmetrical systems that have been suppressed by the financial interests of the banking families for the last 130 years. This knowledge was banned from our educational system, and no physics or electrical engineering school on our planet would ever teach about asymmetrical systems. Instead, the first and second laws of thermodynamics, which depend on the consumption of profitable fossil fuels, would conveniently prevail in our public knowledge base. THE FLIGHT OF THE BUMBLEBEE AND THE LAWS OF NATURE The laws of physics tell us that perpetual motion is not possible, yet how does the earth rotate? The laws of aerodynamics tell us that bumblebees are incapable of flight, yet how do they fly? Conventional scientists from all over the world will make statements such as: “The claim that this is going to run permanently or indefinitely doesn't seem to hold because the second law of thermodynamics tells us that this is not possible” Around the turn-of-the-century eminent British scientist Lord Kelvin said “Radio has no future, heavier-than-air flying machines are impossible, and x-rays are a hoax” - so much for conventional science. The laws of nature contain concepts that focus on frequency, resonance, vibration, magnetics and energy. A perfect example of this can be found in the aerodynamics-law-breaking flight of the bumblebee. Ralph Ring is an innovative technician who worked with Otis T. Carr, a direct apprentice of Nikola Tesla. In his presentation at the Breakthrough Energy Movement Conference, Mr. Ring gives an amazing explanation of the flight of the bumblebee: “Next to the larynx in the bumblebees throat, there is a tiny hollow tube that acts as a resonance cavity that accumulates frequency. When the bee starts beating its wings, it does this to accumulate frequency which bounces back and forth in the resonator cavity until it reaches the same frequency of the earth, known as the Schumann frequency. <cfr. https://en.wikipedia.org/wiki/Schumann_resonances . Once the bee reaches the same frequency as its surroundings it evens out into what is known as zero point. When anything reaches zero point you can then change the energy. The bee is now free from the gravitational influence around it, creates its own little magnetic bubble and hovers around. There are some lizards and hummingbirds that do the same thing.” This is how the laws of nature work. When you can tune something to vibrate at the same frequency as the earth and reach zero point, you are freed from the frequency influence of your environment and can then change the energy into anything you want including levitation or electrical energy. This is how the QEG works: Teslas design causes it to resonate so that it matches the frequency of the earth, and in zero point it changes the energy into self-renewing electrical energy. Courtesy : Fix the World/HopeGirl 23 Green Street Salem MA 01970 USA Remy SPROELANTS, ir. Q3 Iedere m³ van het universum zou 7 GW aan Energie bevatten Your comments about this please : Inleiding To whom it might concern ... FYI ... er kan wetenschappelijk bewezen en berekend worden dat iedere m³ 'ruimte', waar dan ook in het universum de fenomenale hoeveelheid energie van 7GW (de 7 BE Kerncentrales samen kunnen dat momenteel niets eens leveren en indien fully ops komen ze in dat bereik!) bevat. Mocht die 'ruimte' GEEN energie bevatten, zou ze gewoon tot een singulariteit in elkaar klappen! Aan ons ingenieurs dus tools te ontwikkelen, die - al was het maar een deel - deze energie kunnen recupereren! De 'hot fusion' is weliswaar veelbelovend, maar de resultaten 'overunity' blijven uit en onlangs nog zei één van mijn vroegere Profs me dat dat iets voor de 22ste Eeuw zou zijn. Wij geloven bv. meer in de 'cold fusion', cfr https://en.wikipedia.org/wiki/Cold_fusion De QEG - Quantum Energy Generator is wel één van die mogelijke tools en relatief eenvoudig en met beperkte middelen te realiseren! (Zie hieronder) Mijn Team H2 en ikzelf zijn daar voor 95% van overtuigd. De overige 5% zullen er zijn als we met onze eigen ogen en meetinstrumenten en met behulp van de 'Triple Helix - Government - Industry - University' daar in zullen slagen. Daarom vestigen we onze hoop op sponsoren uit de Industrie (er wordt aan gewerkt) en vooral op onderwijs: www.rma.ac.be www.kul.be www.uhasselt.be www.ucll.be www.pxl.be Ook interessante ontwikkelingen doen zich voor op het gebied van de Scalaire Longitudinale Golven van Tesla (E) en Meyl (M). Zie hierover meer in www.meyl.eu van Prof. Dr. Konstantin Meyl en over Free Energy/Freie Energie met Prof. Dr. Claus W. Turtur http://www.ostfalia.de/cms/de/pws/turtur/FundE Nog meer info over het boeiend onderwerp free energie vind je hier : http://peswiki.com/ PESWiki.com -- Pure Energy Systems Wiki: Finding and Facilitating the Best Exotic Free Energy Technologies; The community-built resource that focuses on alternative, clean, practical, renewable energy solutions. Geïnteresseerden kunnen mij en mijn Team H2 (Sproelants-Biemold-Billen) steeds contacteren. Remy Dit lijkt me een interessante kijk op Free Energy en deze man (Tom Bearden) ligt onder meer aan de oorsprong van de berekening van de hoeveelheid energie aanwezig in iedere m³ van het universum: 7 GW / m³ Aks dat zo is, is de opdracht van de Wetenschap zeer duidelijk: vind de devices die in staat zijn deze Energie, eventueel gedeeltelijk, te recupereren. Nikolao Tesla had dit destijds reeds begrepen! Ter info : Het totale geïnstalleerde Elektrisch vermogen in België bedraagt iets meer dan 15 GW, de Kerncentrales nemen daar de helft van voor hun rekening. Momenteel zijn 5/7 niet operationeel! BE zou dus genoeg hebben aan het aftappen van 2 m³ Energie uit het vacuüm !!!!!! Ik heb in de tekst de m.i. voornaamste passages onderstreept Mission Statement http://www.cheniere.org/mission.html It is my intent to simply place here many of my papers, write-ups, information, etc. so that the information is more widely available. As I've just passed my 72nd birthday, I'm very much impressed with how slowly science changes and how quickly we humans age. I realize that every human being is fragile; one could simply depart this life at any moment. So it seemed fitting to at least leave behind what I think I've learned or in some cases discovered. If these are even partially correct, then some of them have potentially significant implications. It is particularly important, I think, to make the material available for all those sharp young grad students and post-docs who are looking for where the real holes are in their present scientific models. Certainly I've not found all of the holes by any means, but I believe I have found a few of them. These we will try to point out, and in some cases we will also indicate what we think is the way to correct them. The purpose of the site is for information only. I do not have time for, nor am I interested in, debating how many angels can dance on the head of a pin, so to speak. Whether a particular model is “right” or “wrong” is not the question; the question is, is it useful and does it predict some new and useful results? Eventually, technical concepts are useful only if they can do something different, provide a better model, etc. Also, abstract mathematics is a wonderful exercise and set of models, but the physics is in the concepts which the mathematical symbols represent and which the mathematical operations manipulate. The physics is not in the mathematics itself, per se. So we will range across a large field of ideas. We'll indicate those where we've found there is experimental validation or practical use. Others, we will just present for consideration and list some possible implications.The level will be, hopefully, detailed concepts. We will also have a go at some better definitions for such things as charge, potential, energy, time, mind, thought, etc. Slowly we'll put up - and develop - a special glossary. We'll even have a go at pointing out suggested changes in Aristotelian logic and some of its shortcomings. And interspersed throughout the material will be suitable reference citations. These will help the reader to see what influenced my thinking, and let him or her go back to the original source to see if it really does say what I say that it did. This way, the reader can make up his or her own mind about those points and those references. If these papers, concepts, and ideas stimulate further thought and particularly further development by the target audience, then the purpose of this website will have been fulfilled. The first things we will be addressing are in the energy field, particularly with respect to an initial theory of permissible electrical power systems that take EM energy from the vacuum and use it to power loads. Our emphasis will be on mechanisms, concepts, and principles. The second things we will be addressing will be in the medical research field. Particularly, we will extend Becker's work to deal with the electrical operation of the cellular regeneration system, which is the body's healing mechanism. We will also address possible future development of therapeutic systems along the lines pioneered by Prioré, Becker, and others. (Note Remy : Meyl? www.meyl.eu) To do these first two things, we will also have to address the nature of time, the mechanism that generates the flow of a mass through time, and time as a special form of highly compressed energy. Here we will cite some experiments consistent with the thesis taken. A few older papers may be placed on the site to show the original, far more immature thinking at the time, but also to illustrate the thrust of that thinking. These will, I hope, clearly show that real progress has been made. Next we will address the nature of mind, thought, mind operations, and the mind-body connection. We will particularly deal with the type of radically extended electrodynamics required, including transverse, longitudinal, and time-polarized EM waves and photons. In addition, we will address the “infolded” internal longitudinal EM waves, currents, and energy inside all normal EM waves, potentials, and fields. What is in the present textbook are only the “surface manifestations” of a vast, hidden, superelectromagnetics for which all conventional EM entities (fields, waves, potentials) inside matter and in space are just superhighways. As an example, by the time we get a year along into the site, I expect to see a superluminal communication system entering the commercial markets. (NoteRemy: scalar waves technology of Prof Meyl enables this!) The system is already working now, and is built by a close colleague and friend. We will say more about that when the time comes. Eventually we will get around, perhaps, to the real decisive weapons presently holding the fate of humanity. They are not the “ordinary” weapons such as nuclear weapons and long range missiles, that so preoccupy the news media. Anyway, we hope you find the material of interest, and perhaps it may be of assistance here and there to some young fellows who will find beneficial applications and extensions I have not yet even thought of. If so, then the purpose of this website will have been fulfilled. In everything we do, we will occasionally point out that the Sachs-Evans unified field theory does possess the ability to model what is being discussed. A little of it has been modeled by Evans; much of it still remains to be fully expressed in good mathematical fashion but in the Sachs-Evans O(3) electrodynamics. I would like to close this “mission statement” with a quotation from Albert Einstein, which succinctly summarizes my own scientific philosophy and also, in a way, the mission of this website material. In his foreword to Max Jammer's Concepts of Space: The History of Theories of Space in Physics, Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts, 1969, p. xi-xii, Einstein made the following profound observation: “...the scientist makes use of a whole arsenal of concepts which he imbibed practically with his mother's milk; and seldom if ever is he aware of the eternally problematic character of his concepts. He uses this conceptual material, or, speaking more exactly, these conceptual tools of thought, as something obviously, immutably given; something having an objective value of truth which is hardly even, and in any case not seriously, to be doubted. ...in the interests of science it is necessary over and over again to engage in the critique of these fundamental concepts, in order that we may not unconsciously be ruled by them.” At any rate, posting the results of our decades of re-examination of concepts is our task, and we shall get on with it. But it is also just as important, if not even more important, to keep one's sense of humor. So we will also try to not tread too heavily, and ever so often even to “lighten up”, so to speak. In that respect, remember that human knowledge is not absolute; at best it is a useful model or a set of useful models. At worst it is a set of biases that are of little utility or even useless. The theory of modeling tells us that we shall never have a perfect theory, but only a theory which is useful perhaps, and still in the act of becoming. Ralph Waldo Emerson said it beautifully: “Nothing is rich but the inexhaustible wealth of nature. She shows us only surfaces, but she is a million fathoms deep.” We have tried to get just a fathom or two deeper, and that is what the material will present. To the reader, we wish you good reading, and also we wish you good fortune in your own quest, whatever it might be. Tom Bearden Jan. 2nd, 2003

Voeg een nieuwe reactie toe