Zet in op warmtenetten, warmtepompen en groene energie

Zet in op warmtenetten in combinatie met warmtepompen en zonneenergie en eventueelwindenergie.

Bij de elektriciteitsproductie via kerncentrales of andere stookcentrales is er steevast rond de 40% verlies in de vorm van warmte afgevoerd door het koelwater. Door dit warm water via leidingen te verdelen kunnen gebouwen (voornamelijk stads- en appartementsgebouwen maar ook individuele woningen) verwarmd worden.

Om dit toe te laten moet het water redelijk warm zijn. Wanneer men echter warmtepompen gebruikt die als primaire warmtebron dit warme water (t< =40) gebruiken kunnen ook gebouwen met radiatoren verwarmd worden. Dit levert een uitstekend rendement op met een goedkopere warmtepomp. Het water hoeft dan niet zo warm te zijn maar wel een groter debiet te hebben. Terzelvertijd is er minder warmteverlies (of minder isolatie nodig). Door de terugvoerleiding onder het wegdek te leggen (leiding voor hemelwater) zal men het wegdek lichtjes verwarmen en geen
ijzelvorming meer hebben in de winter. Bijgevolg zal er geen of weinig strooizout nodig zijn.

Indien er tekort is aan warmte (bv. 's nachts) kan de centrale ervoor kiezen overtollige stoom (ter plaatsen) en overtollige stroom te gebruiken om het water op de verderaf gelegen plaatsen op te warmen. Dit vooral voor kerncentrales en dergelijke die constant draaien en ook voor gasgestookte centrales die dan kunnen blijven draaien op lage last.

Bij een teveel aan zonne-energie kan men  deze energie in het (ww) net steken of gebruiken om de boilers voor sanitair ww op te warmen.  Door de bijkomende vraag voor elektriciteit (warmtepompen) kunnen de bestaande windturbines meer uren draaien zodat ze renderend worden en geen of alleszins minder subsidies moeten krijgen.

Op verder af gelegen plaatsen waar het water te koud zou worden voor de individuele warmtepomp, kan men een centrale warmte pomp aangedreven door aardgas of elektriciteit plaatsen die het water voldoende opwarmt. Bij nieuwbouw dient met voornamelijk vloerverwarming te voorzien waardoor het rendement van de individuele warmtepomp stijgt of zelfs niet meer nodig is.

In de zomer wanneer de warmte aanvoer grotendeels overbodig is kan men decentraal serres verwarmen en/of gascentrales stilleggen. Deze warmtepompen kunnen ook in de zomer gebruikt worden om gebouwen te koelen (waar echt nodig) en hun warmte afstaan aan het stromend water (geen condensors op het dak die lawaai maken).

Dit is natuurlijk niet in een twee drie gebouwd maar men zou bij nieuwe wijken al een grote (gas)generator kunnen voorzien die een lokaal net bedient in afwachting van het warmtenet al warm water voorziet voor de ofwel rechtstreekse verwarming of als voeding voor de individuele warmtepompen. Bij voldoende overcapaciteit aan elektriciteit in die regio kan het water ook elektrisch verwarmd worden.

Een dergelijk net gaat wel wat kosten, maar becijfer eens de winst van een deel van wat nu in de Schelde of in andere waterlopen verdwijnt, en de winst door de buffer die men als dusdanig opbouwt om  energie pieken op te vangen. Bijkomend kan men ook warmwaterpanelen voorzien om bij zonnige winterdagen meer warmte in het systeem te stoppen.

Reacties

Walter
vr 14/10/2016 - 20:42
Als je voorlopig gasgeneratoren moet installeren dan is dit geen hernieuwbare energie, dan zou het beter zijn om een WKK op koolzaadolie te installeren die de benodigde electriciteit en warmte lokaal produceert.

Voeg een nieuwe reactie toe