Zet in op uitrol innovatieve projecten

Vlaanderen is een heel dichtbevolkte regio met de bijhorende uitdagingen voor het uitrollen van grote infrastructuurprojecten.  Als Vlamingen kunnen we streven om dit "nadeel" om te zetten in een "voordeel" door in te zetten op ideeën en methodes voor energie-efficiëntie die vertrekken van onderuit, door het stimuleren van samenwerking tussen mensen, wijken en steden.

Daardoor beschik je inherent over het nodige sociale draagvlak, dit vaak in tegenstelling tot oplossingen die van bovenaf opgelegd worden. Dergelijke methodes situeren zich op het kruispunt van energietechnologie, informatietechnologie (platformen voor informatie-uitwisseling, big data) en regelgeving (regelgevend kader energiemarkt, privacy, etc.).

De Vlaamse industrie heeft al bewezen dat een van zijn grote sterktes vaak ligt het combineren van verschillende kennisdomeinen. Krijgen we dit ook hier gerealiseerd, dan kan Vlaanderen zich hierbij profileren als een groot living lab met de resulterende ervaring, kennis en technologie als exportproduct voor de Vlaamse industrie.

Een belangrijke rol in bovenstaande is weggelegd voor het inzetten op informatie en bewustmaking rond energieproductie en -verbruik. De beste methodes hiertoe zijn degene die mensen helpen om concrete beslissingen te nemen. Welke impact hebben mijn keuzes en gedrag op milieu en omgeving? Hoe kan ik mijn keuzes en gedrag beter afstemmen op mijn omgeving? Dit kan gaan van dagdagelijkse keuzes rond huishouden en mobiliteit tot keuzes bij het uitwerken van een bouwproject. Noem het een Google voor energie-efficiëntie. Vandaag is informatie nog te vaak versplinterd beschikbaar en enkel door specialisten interpreteerbaar. Vlaamse kennisinstellingen zouden kunnen bijdragen bij het opstellen van informatieplatformen die deze wereld bevatbaar maken voor de gewone burger.

Enkele mogelijke onderwerpen:
- Elke energiebron heeft andere eigenschappen: gas, kolen, nucleair, water, zon en wind, biomassa, geothermie ... Als je bijvoorbeeld over energie uit zon en wind spreekt, is het belangrijk dat er nagedacht wordt over een totaaloplossing die ook denkt aan de momenten waarop er geen zon of wind is: kunnen we soms verbruik uitstellen tot het moment dat de zon schijnt en/of de wind waait, of rekenen we op andere systemen (opslag of andere centrales) om de momenten te overbruggen wanneer er geen zon en geen wind is?
- Het energieverbruik in ons land moet veel breder gezien worden dan alleen het elektriciteitsverbruik, denk aan warmte.
- Er wordt veel energie verbruikt in Europa en ook daarbuiten om nieuwe producten te maken, kunnen de producenten en gebruikers gestimuleerd worden om meer te kiezen voor duurzaamheid?

Voeg een nieuwe reactie toe