Zet in op hernieuwbare energie voor wegverkeer

Hernieuwbare energie voor het wegverkeer is ook belangrijke opportuniteit. Dit is een zeer specifieke toepassing van energie, daar deze niet statisch is, de wagen of vrachtwagen neemt zijn energie mee, en er is geen verbinding mogelijk met een netwerk om de efficiëntie van het brandstof gebruik te verbeteren.

Momenteel wordt een serieuze steun gegeven aan de producenten van ethanol voor de benzinemotoren (zelfs al kunnen er problemen zijn  met de motoren) terwijl er voor de toepassing van pure koolzaadolie in de dieselmotoren zeer weinig gedaan wordt. Nochtans, als we het verbruik bekijken is dit van de diesel in de vrachtwagens vele malen de hoeveelheid van de benzine (1.312.000 ton benzine en 6.912.000 ton diesel).

Het is misschien niet ideaal, maar in elk geval vlug toepasbaar daar vele van de vrachtwagenproducenten ook motoren leveren voor de WKK die kunnen op koolzaadolie draaien. Ze zouden moeten opgelegd worden dat ze ook moeten garantie bieden voor gebruik van koolzaadolie in de motoren voor de vrachtwagens.

Bij de koeltransporten zijn er zelfs 2 motoren die energie gebruiken. Een zeer belangrijke opportuniteit voor deze toepassing zou het recupereren van de warmte kunnen zijn. Momenteel wordt er voor het  transport +/- 25% nuttig gebruik gemaakt van de toegevoerde energie en de rest wordt gewoon afgevoerd.

Moest er dus een soort thermosfles (brainstormidee) kunnen gebouwd worden
welke deze verloren warmte kan opvangen om deze dan te kunnen afzetten bij een pompstation waar eventuele klanten voor warmte deze zouden kunnen ophalen. Bij vrachtwagens zou de uitwisseling van de zgn thermos flessen eventueel ook kunnen bij klanten waar ze moeten laden of lossen.

De financiering van het gebruik van koolzaadolie als motorbrandstof van vrachtwagens zou kunnen geregeld worden via de kilometerheffing voor vrachtwagens. Dus de toepassing van koolzaadolie als hernieuwbare energiebron zou snel het aandeel aan hernieuwbare energie kunnen helpen verhogen, daar het eigenlijk geen technisch probleem is maar eerder een administratief probleem.

Wat de bevoorrading van de koolzaadolie betreft, zou dit eenvoudig kunnen gerealiseerd worden op enkele grote assen door België (vb de tolbanen) en er zijn ook een belangrijk aantal vrachtwagens op de weg die dagelijks thuis zijn. Voor deze bedrijven zou de stockage bij hen op het bedrijf zelf ook geen probleem mogen zijn gezien het milieuvriendelijk is.

Voeg een nieuwe reactie toe