Zet in op hernieuwbare energie

Zet ten volle in op hernieuwbare energiebronnen, met fossiele brandstoffen als backup, geflankeerd door opslagcapaciteit.

a) De geproduceerde overschotten moeten worden opgeslagen. België kan hier meerdere opties voor gebruiken zoals (1) Hydro pomp- en turbine-energie; (2) Energiedonuts; (3) Compressed Air Energy Storage; (4) Batterijen (chemische opslag).

b) Met name wat betreft de opslagtechnologieën zijn investeringen nodig in onderzoek en ontwikkeling om meer efficiënte modellen te ontwikkelen en toekomstige technieken verder te onderzoeken.

c) Investeren in hernieuwbare energie moeten versneld doorgevoerd worden, de voornaamste inzet moet plaatsvinden in wind- en zonne-energie, aardwarmte en biomassacentrales (ecologisch en maatschappelijk verantwoord).

d) Grensoverschrijdende initiatieven moeten gestimuleerd en aangepakt worden, zoals bijvoorbeeld interconnectie.

e) Er dienen investeringen te gebeuren in slimme netwerken die centrale en decentrale productie kunnen ondersteunen op een efficiëntere manier.

f) De overheid moet een meer sturende rol spelen in de richting van investeringen, los van het rendement dat de vrije markt verwacht.

g) Initiatieven op andere beleidsdomeinen moeten geïnitieerd en ondersteund worden, met name woonbeleid en mobiliteit ter verbetering van efficiëntie enerzijds en anderzijds het verminderen van de toekomstige vraag.

Reacties

MGSM
vr 02/09/2016 - 16:35
Ik zou de fossiele brandstoffen ineens verbannen: zorgt alleen voor CO2-uitstoot en versterkt de ommekeer in ons klimaat.
Michel
ma 12/09/2016 - 16:28
Als vertrekpunt ben ik het volledig met je eens om fossiele brandstoffen te verbannen. Het VITO becijferde de aanpak die ik hierboven beschreef en kwam daar al bij ettelijke honderden miljarden (in de periode tot 2050 spreekt men over 300 tot 400 miljard aan investeringen, goed voor zo'n 9 tot 11 miljard per jaar) om tegen 2050 een volledig hernieuwbare energievoorziening mogelijk te maken. Deze kosten lopen op tot 10 à 15 miljard wanneer vaste en variabele kosten in rekening worden gebracht. Daar staat tegenover dat, als we de schadekost van klimaatopwarming en de mogelijke energiebezuinigingen in rekening brengen, sommige scenario's een netto positief effect tot 10 miljard genereren vanaf 2040. De voordelen zijn er wel, want België zou minder afhankelijk worden van de import van fossiele brandstoffen en ook het klimaat, milieu en gezondheid hebben er baat bij. Maar ook de werkgelegenheid lift mee met 20 tot 60 VTE tegen 2030. Belangrijk is dat er een eenduidig beleidskader is voor hernieuwbare energie, dat we de energie-efficiëntie verbeteren en dat er een slim netwerk staat dat centraal en decentraal kan werken. De reden om fossiele brandstoffen (even) aan boord te houden is om evenwicht te brengen in het spanningsveld tussen bevoorradingszekerheid, betaalbaarheid en milieu-impact.
Björn
di 20/09/2016 - 15:44
Zeker inzetten op hernieuwbare energie. Start alvast met perslucht voor auto's (ze geraken maar niet door de immer wijzigende regelgeving van europa !), en ban ALLE CO2! En verder dient er nog steeds werk gemaakt van het omlaag brengen van het verbruik. Helaas, de logica van een groei-economie is averechts: hoe meer, hoe goedkoper ! Politiek en belanghebbende multinationals houden de transitie al jaren tegen om voldoende te kunnen sturen in de richting waarin zij heer en meester blijven van de levering en de mensen afhankelijk maken van hun willekeur. En wat woningbouw betreft: Duw toch gewoon door dat elke nieuwbouw Passief is !!! Maar door de onkunde van veel bouw- en installatiebedrijven, blijft de energievraag te hoog in LEW. Wie een beetje nadenkt begrijpt meteen dat een dure lagetemperatuur CV-installatie een onzinnige investering is en dit budget beter gebruikt om meteen passief te gaan. Uiteraard dienen onze heren en dames architecten ook te begrijpen (en ernaar handelen / tekenen) wat dit betekend voor het ontwerp van de woning. Ach ja, ik kan nog effe doorgaan. Maar zal mijn reacties wat spreiden over de artikelen.

Voeg een nieuwe reactie toe