Warmte

  • 11 juni 2016

Bij heel wat bedrijfsprocessen komt warmte vrij, deze warmte wordt vandaag amper benut. Warmtenetten, die gezinnen kunnen voorzien van verwarming en warm water, bestaan al lang. Daarnaast zijn ze ook goed voor het milieu, ze zorgen voor een verminderde CO2 uitstoot.  

Warmtenetten zijn binnen Vlaanderen onderbenut, in Denemarken zijn maar liefst twee derde van alle warmteverbruikers erop aangesloten, in Vlaanderen in het aantal netten nog steeds beperkt. 

Daarnaast heb je ook biomassacentrales die als doel hebben warmte op te wekken en de warmtekrachtkoppeling centrales die zowel warmte als elektriciteit produceren.  

Wordt het tijd om warmte centraal te plaatsen in de Vlaamse Energievisie?  

Debatteer mee onder leiding van Koen van Overberghe, algemeen direchteur van MIROM.