Voorzie all-in contracten tussen leverancier en particulier

Voorzie lange-termijn all-in contracten tussen energieleverancier en -particulier. Adres x koopt voor 60.000 kWh of voor 10 jaar energie bij bedrijf y.

Dit geeft de energiebedrijven langetermijnperspectief en een manier om te diversifiëren. Energiebedrijven zullen spontaan energieaudits doen, daken gaan isoleren of zonnepanelen leggen indien dit financieel rendabel is. Dit kan eventueel ook per buurt.

Op deze manier komt er een nieuw economisch model tot stand dat meer gericht is op lange termijn en economische haalbaarheid per adres.

Voeg een nieuwe reactie toe