Voer dringend slimme meters in

Groene energie wordt steeds goedkoper en we staan op de rand van een revolutionaire ontwikkeling in de manier waarop de mens in zijn energiebehoeftes voldoet. Of deze energiebehoeftes effectief nodig zijn, is een andere vraag (maar die leidt ons wellicht te ver af van dit verhaal).

De groene revolutie brengt echter nog 1 groot probleem met zich mee: vraag en aanbod op elkaar afstemmen. Op de een of andere manier moeten we ervoor zorgen dat er op elk moment even veel productie als afname is en dat deze productie en afname daarnaast ook geografisch verdeelt is op een manier die het netwerk kan verdragen. Kortom we moeten er dus voor zorgen dat het evenwicht van het systeem bewaard blijft en dat tegen een minimale kost voor de maatschappij.

Hoe we dat kunnen doen is voorlopig nog een vraagteken. Een ding staat wel vast. Om het evenwicht tegen een minimale kost te bewaren zal iedereen zijn steentje moeten bijdragen. Iedereen moet dus een motief krijgen om het fragiele evenwicht te helpen bewaren en dat brengt ons bij het verhaal van de 'slimme meter'.

Reeds jaren loopt er een debat. Wat is een slimme meter? Moet die er komen? Wat moet die kunnen? Wie moet dit bekostigen en is heel dat slimme gedoe economisch wel interessant? We kunnen er gerust nog jaren verder over discussiëren maar naar mijn mening is dat verloren tijd en een rem op de evolutie naar een duurzame energiesysteem. Voor mij is het antwoord heel simpel: Een slimme meter is sleutel tot de groene revolutie aangezien het toelaat om aan elke verbruiker de juiste signalen te geven.

Met de huidige stand van technologie is het ronduit absurd dat we voor een proces dat per gezin een cashflow van makkelijk 1000 euro vertegenwoordigd nog steeds vertrouwen op één jaarlijkse meting. Door dit '1 datapunt per jaar principe' kunnen ook nooit de juiste motieven aan verbruikers en prosumenten worden gegeven om het evenwicht te helpen behouden. Momenteel wordt voor elke huishouden namelijk gewoon zijn jaarlijkse verbruik verdeeld over het jaar volgens een voorafbepaalde distributie.

Deze synthetische verdeelprofielen zorgen voor een grote economische inefficiëntie omdat onevenwichten veroorzaakt door de productie van zonne-energie niet aan de juiste prijs worden aangerekend aan de evenwichtsverantwoordelijke. Zo kan de feitelijke productie van een kwh zonne-energie op een ogenblik dat marktprijzen -10 zijn worden toegewezen/verdeeld aan een moment dat prijzen gewoon 40 zijn. Bijgevolg is er dus geen fundamentele koppeling meer tussen wat fysisch gebeurt op het net en de economische belangen van een evenwichtsverantwoordelijke en daar stel ik mij vragen bij.

Tegenstanders zullen wellicht argumenteren dat het met slimme meters allemaal veel complexer wordt maar daar ben ik het persoonlijk niet mee eens. Er is inderdaad veel meer data, maar de processen worden wel veel eenvoudiger en intuïtiever. Vanaf dan weet elke klant zijn verbruik per kwartier en wordt hij ook afgerekend per kwartier. Geen voorschotten meer, geen onzekerheid over het verbruik.

De definitie van een slimme meter is naar mijn mening heel eenvoudig: een toestel dat officiële meetgegevens in realtime kan uitspuwen en via het internet beschikbaar kan stellen aan elke partij die hiervoor toegang heeft gekregen van de eindklant. Voor de rest helemaal niets. Alle andere processen (aansturen toestellen, variabele prijzen, lokale prijzen) zijn zaken die niet in deze slimme meter geïmplementeerd dienen te worden (noch door de netwerkbeheerders worden aangeboden). Vernieuwende energiespelers zullen dit allemaal zelf aanbieden eenmaal de data ervoor beschikbaar is. Deze simpele en beperkte functionaliteit zorgt er ook voor dat de kost van een slimme meter heel laag ligt. Een dergelijk toestel zou niet meer dan 50 euro mogen kosten.

Ten slotte vind ik het ook belangrijk om op te merken dat er in Vlaanderen duizenden slimme meters staan. Alle bedrijven met zonnepanelen of een groot verbruik zijn namelijk voorzien van kwartiergelezen meters die beschikken over de nodige hardware om data in realtime te communiceren. Alleen wordt deze functionaliteit door de netwerkbeheerder nog niet gebruikt en alvast ook niet ter beschikking gesteld. De slimme toestellen worden momenteel enkel en alleen gebruikt om eenmaal per dag de meetwaarden uit te lezen. Kortom: elk bedrijf heeft een 'energiesmartphone' die momenteel enkel wordt gebruikt voor het versturen van sms-en.

De beschikbare meters bij bedrijven dus ook effectief als slimme meters beginnen gebruiken lijkt me de perfecte leerschool om op heel korte termijn te experimenteren met services en producten om het systeemevenwicht te helpen bewaren. En dit alles tegen een kostprijs van 0 euro aangezien alle hardware reeds aanwezig is en er dus enkel wijzigen nodig zijn in de manier waarop de netwerkbeheerder met deze meters omgaat.

Slimme meters zijn de basis om de fundamentele problemen van de groene revolutie op te lossen aangezien ze alle energie spelers (groot en klein) in staat stellen om te gaan experimenteren met nieuwe services en producten die het evenwicht van het systeem helpen bewaren.

Mijn idee is dus heel eenvoudig en zoals alle goede ideeën bestaat het uit 3 stappen: - Gebruik de hardware van kwartiergelezen meters bij bedrijven voor de slimme meters die ze feitelijk zijn; - Rol op grote schaal slimme (maar simpele) meters uit; - Laat energiespelers de slimme meters gebruiken om de noden van de markt op te lossen.

Reacties

Johan Goossens
do 01/09/2016 - 16:58
'Slimme meter' is inderdaad een foute term, dat zou gewoon een 'Dikwijls meter' kunnen heten, en per kwartier lijkt me dikwijls genoeg. Als die meter zijn communicatie dan niet draadloos hoeft te doen maar via het stroomnet zelf en die data niet kraakbaar zijn, kunnen 'dikwijls meters' aanleiding geven tot 'slimme toestellen' die de stroomkost variatie van de 'slimme stroomverkopers' optimaal benutten. Dank zij slim stroomgebruik is het dan mogelijk om het fundamentele probleem van kernenergie (kan niet mee fluctueren met niet constant verbruik) mee (de pompcentrale van co en de nachtelijke snelwegverlichting werden hier ooit voor uitgevonden) te helpen oplossen.
ErikDD
do 01/09/2016 - 18:31
Particulieren zitten niet te wachten op een slimme meter die alle data via het internet gaat versturen. Als je energie wil besparen, dan doe je dat best met een intelligent systeem dat lokaal werkt per woning zodat er geen privacy problemen zijn, geen risico op hacking, enz Als je als particulier uw zonnestroom moet verkopen op het moment dat de zon schijnt en de gas + nucleaire centrales weigeren te stoppen zodat de marktprijs negatief wordt, dan zal er niemand nog zonnepanelen plaatsen. Groene stroom moet voorrang blijven krijgen op vuile stroom en rendabel blijven, anders haal je nooit de CO2 doelstellingen.
Marc Bellinkx
do 01/09/2016 - 21:41
Ook hier ligt de discussie muurvast. Vorig jaar heb ik op het hoofdkantoor van onze netbeheerder het idee van een slimme middenspanningsdraad toegelicht. De ingenieur was enthousiast. Maar.. Aan de top zag men de bui al hangen Wat de particulier betreft. Ook hier hebben wij 2 grote bestaande spelers uitgehoord en een kleine. Alle 3 waren ze het eens. In het huidig netbeheer is er geen incentive om de slimme meter ook daadwerkelijk slim te gebruiken. In tegendeel, men kan nu de prosument gerichter en meer doen betalen dan nu met een vlaktaks.
Philippe Awouters
vr 02/09/2016 - 17:24
Slimme meters zeker in te voeren, volledig akkoord. De gemaakte kosten-baten-analyses (soms positief, soms negatief) hielden veel te weinig rekening met mogelijke innovatief gebruik van die meters. Soms wordt gesteld slimme meters enkel in te voeren voor grootverbruikers en prosumers (producent-consument); géén goed idee! Ook kwetsbare doelgroepen moeten we mee laten surfen op de golf van de slimme meters, zonder dat dit voor hen tot extra kosten leiden. Anders gaan zij door minder efficiënt gebruik relatief MEER energie betalen! Des te meer gelet op het feit dat de slimme meter als budgetmeter wordt gebruikt: de opladingen die nu via OCMW’s gebeuren kunnen dan automatisch via het slimme-meter-systeem.
Fre
di 06/09/2016 - 00:05
Volledig akkoord! De stand still op vlak van het niet invoeren van een slimme meter blokkeert vandaag de dag elke mogelijke verdere innovatie of sturing van het elektriciteitsnet.
Wannes
di 13/09/2016 - 21:39
Absoluut mee eens dat we consumptie op momenten van overproductie (snachts met nucleair plus windenergie) en overdag tussen 11u-16u door zonnepanelen moeten aanpakken en dit zullen kunnen via slimme meters. Om het eerst voor grootverbruikers te doen, via de kwartiermeters, zal dit meest effect hebben. De variabiliteit zou niet enkel over de energieprijs, maar ook op de distributieprijs moeten slaan. ErikDDD, een prioriteit voor hernieuwbare energie en een verplichting (via inflexiliteitsbelasting) voor kerncentrales om snel te kunnen hun injectie te verlagen, door plaatsing van intermediare opslagsystemen, zou dat probleem kunnen helpen oplossen. Philippe, een prioritaire invoering vind ik wel te verantwoorden. En als je het Europees rapport over slimme meters erbij neemt (zie link hieronder) dan zie je dat. In Wallonië is de business case enkel voor een selectieve invoering positief, in Vlaanderen werd een selectieve invoering blijkbaar niet bestudeerd. De vraag is ook wie betaalt voor de installatie van de slimme meter. Als dit kan door de bewoners, dan is dit voordelig voor de staat, al moet er ook voor de gebruiker iets tegenover staan. Een aanpassing van het prosumententarief zou voor zonnepaneel-eigenaars kunnen helpen. In plaats van budgetmeters te plaatsen zou men kunnen beginnen om slimme meters te plaatsen met begrenzing op afstand bijvoorbeeld. Ik ben akkoord dat het aansturen van toestellen of opladen van batterijen, best lokaal zou kunnen gebeuren, omdat deze niet net-afhankelijk zijn dan de meter zelf, en er dus meer (internationale) concurrentie zou spelen waardoor de prijzen lager zijn. Het zal mogelijks ook geintegreerd zitten in de thuisbatterijen. Wat betreft variabele prijzen en lokale prijzen, zou men volgens mij kunnen gemeente per gemeente een kwartaalprijs publiceren, die via smartphone consulteerbaar is, en ook door toekomstige applicaties die uw intern energiebeheer managen. Voor deze online communicatie worden best internationale of Europese standaarden gebruikt. ec.europa.eu/energy/en/topics/markets-and-consumers/smart-grids-and-meters
Marc@kontichstr...
wo 14/09/2016 - 15:54
2de bedenking van mij: meters zijn slim als ze de momentprijs van energie kennen. Als de energie goedkoop is groen licht voor droogkast (alhoewel het dan weer vaak mooi weer is) en strijkijzer. Bij dure uren, rood licht en op een laag pitje energie verbruiken. Siemens heeft al eens zo'n experimenten laten lopen en de rendementen waren hoger dan hier het slimme meter project in Leest enkele jaren geleden.
Hugo
di 04/10/2016 - 21:47
Slimme meter is een reden om zeker geen PV panelen te leggen maar gewoon een batterij te installeren, opladen als de stroom goedkoop is en gebruiken als de stroom duur is. En waar gaan we de energie halen voor de omschakeling van fossiele brandstoffen (10 miljard liter) naar groen energie. Mijn WP vliegt dan de deur uit en zal vervangen worden door een mazout brander (geen gas in de straat) vermits duren elektriciteit in de winter wegens weinig zon. En dan stoot mijn huis ook CO2 uit.
Fre
za 08/10/2016 - 04:40
Elke nieuwbouwwoning moet een minimum aan hernieuwbare energie opwekken. Je zal met jouw 'truc' dus 2 keer een investering doen.

Voeg een nieuwe reactie toe