Verschuif distributie- en transmissiekosten

Verschuif de kosten voor groenestroomcertificaten (GSC) en bijdragen voor warmtekrachtkoppeling (WKK) in de distributie- en transmissiekost van elektriciteit naar de distributie- en transmissiekost van aardgas.

Boekhoudkundig is dit een broekzak-vestzak operatie die de elektriciteitsprijs doet dalen en de gasprijs doet stijgen, waardoor het aandeel van ruimteverwarming in het huishoudelijk budget stijgt en dat van huishoudelijk verbruik daalt.

Hierdoor (1) verschuift het economisch optimum
voor energiebesparende maatregelen in woningen naar een beter isolatieniveau, en (2) wordt de overstap van conventionele ruimteverwarming via verbranding (op gas, stookolie) naar warmtepompen (op elektriciteit) economisch interessanter tot kosten-optimaal.

Reacties

Dirk Guffens
do 25/08/2016 - 16:56
Dit idee komt duidelijk van iemand die zijn dak vol zonnepanelen heeft liggen, heel veel groene stroom certificaten opstrijkt en zijn woning elektrische verwarmt, al dan niet met een warmtepomp. Tot op vandaag bestaat er nog geen enkele warmtepomp die uit negatieve temperaturen positieve temperaturen kan halen zonder daar veel energie in te stoppen. Mensen die hun overschot aan zonne-energie in de winter opgebruiken door het plaatsen van elektrische bij verwarming zijn de oorzaak van de mogelijke elektriciteitstekorten in de wintermaanden. Dit voorstel gaat nog meer aanleiding geven tot een tekort aan stroom in de winter.
Ruben
vr 26/08/2016 - 16:15
Correctie: Dit voorstel komt van iemand die (1) kennis heeft over de kostenstructuur van gas- en elektriciteit, en (2) kennis heeft van de macro-economische achtergrond ter bepaling van de E- en K-peil eisen. Elk duurzaam voorstel dat de stroomvraag in de winter vergroot - van elektrische wagens tot warmtepomp - is in de becommentarieerde redenering uitgesloten.
Dieter
do 01/09/2016 - 07:51
Elektriciteit is de brandstof van de toekomst. Het is de enige secundaire energie die we hernieuwbaar kunnen maken. Maar het is ook de zwaarst belaste vorm van energie, wat de transitie tegenwerkt.
Wannes
di 13/09/2016 - 19:37
Dirk Guffens, ik ben het eens met Ruben en Dieter om de kosten te verschuiven. Het laat de transitie naar elektrische mobiliteit, batterij-opslag ... toe. Ik ben het wel met je eens dat inefficiënt elektrisch bijverwarmen door eigenaars zonnepanelen een probleem is op lange termijn. Het meten van de effectieve injectie en niet langer toelaten van verdisconteren in de wintermaanden kan een oplossing zijn, die ook thuisbatterijen zal promoten. Het opnieuw omzetten van elektriciteit die gehaald is uit niet-hernieuwbare bronnen in warmte, ook al is het via een warmtepomp, ben ik geen voorstander van. De efficiëntie om warmte te halen uit fossiele brandstoffen is hoger dan de efficiëntie om er energie uit te halen, dus het gas kan best gebruikt worden voor verwarming zolang aanwezig. Maar dat wil niet zeggen dat ik niet droom van een in een markt met hoofdzakelijk hernieuwbare energie, die opgeslagen wordt in batterijen om de variabiliteit op te vangen, en die ook kan gebruikt worden voor verwarming via warmtepompen. Al maakt een fors groter verbruik tijdens wintermaanden het moeilijker om niet-hernieuwbare energie te sluiten en pieken op te vangen, omdat zonne-energie er een groot deel van zou uitmaken. Met batterijen kan men voorlopig niet echt cross-seizoen de variabiliteit opvangen. Ik wil ook opmerken dat men moet kijken om, als men de gasprijzen verhoogt, men dan ook de mazoutprijzen moet verhogen, om zo de switch van de ene technologie naar de andere nog altijd aantrekkelijk te maken.

Voeg een nieuwe reactie toe