Verplicht 40% burgerparticipatie in windenergieprojecten

Ontwerp een windenergiedecreet dat aanzet tot een klimaatbeleid waarin burgercoöperaties een mobiliserende rol spelen, dit kan op Vlaams niveau.

Vlaamse burgers ervaren het als rechtvaardig dat de wind- en zonne-energie niet uitsluitend geclaimd kunnen worden door grote energiebedrijven. Deze hernieuwbare energiebronnen zijn eigenlijk van niemand en zijn er dus in principe voor iedereen. Windenergieprojecten genereren steeds op één of andere manier een zware impact op het landschap en de leefomgeving van de omwonenden.

Het zijn vaak enkel de grondeigenaar en de projectontwikkelaar die de baten van windturbines dragen - de omwonende burgers niet, maar zij dragen wel de lasten. De huidige situatie – de optiecontracten op geschikte gronden, de wetgeving… - staat de praktische uitvoering van een verplichte burgerparticipatie in de weg.

Alle opstalrechten op geschikte gronden voor wind in Vlaanderen zijn vandaag al door projectontwikkelaars opgekocht. Grondeigenaars krijgen bedragen die oplopen tot meer dan 25.000 euro per windmolen per jaar. Deze situatie kan je juridisch waarschijnlijk niet terugdraaien, dus moet je andere maatregelen treffen.

De provincie Oost-Vlaanderen nam al het initiatief om 10% van alle windparken in de provincie verplicht open te stellen voor investering door burgercoöperaties en nog eens 10% voor lokale besturen. Dit kan hoger naar 20% + 20%. In juni 2014 vernietigde toenmalig minister Geert Bourgeois echter het deputatiebesluit van de provincie Oost-Vlaanderen, dat ruimte schept voor directe burgerparticipatie bij de ontwikkeling van windenergie. In plaats van dit deputatiebesluit te vernietigen – ga praten met de initiatiefnemers, trek de lijn door naar heel Vlaanderen en maak een decreet op Vlaams niveau.

Voeg een nieuwe reactie toe