Verhoog de btw op steenkool

De btw op steenkool bedraagt momenteel slechts 12% terwijl deze op aardgas en hernieuwbare biomassa 21% is. De CO2-uitstoot van steenkool is hoger dan van biomassa, dus deze zouden minstens gelijk moeten zijn. 

Om hernieuwbare energie te bevorderen zouden duurzame biomassa of biobrandstoffen zelfs het btwtarief van 6% kunnen krijgen.

Ik besef dat btw een federale  materie is, maar het heeft wel zijn impact op de CO2-uitstoot van steenkoolcentrales, die beter naar biomassacentrales kunnen omgevormd worden.

Voeg een nieuwe reactie toe