Trek aandeel in gezamenlijke productie van individueel verbruik af

Zorg dat het aandeel in gezamenlijke productie van individueel verbruik wordt afgetrokken. Zo kan je samen zonnepanelen leggen bij een buur of een onderneming met een groot dak.

Door de afschaffing van stroomcertificaten is produceren niet meer rendabel tenzij je de productie mag aftrekken van je verbruik. Vele mensen hebben geen geschikt dak of zijn huurder. Zij zouden een coöperatie of feitelijke vereniging kunnen opzetten en een dak huren.

Wat kan de overheid doen? Een database e-ID-webtoepassing maken waarin coöperaties/verenigingen kunnen registreren welke personen (rijksregisternummer) X,XXX % van de productie (EANnummer van productiepunt) bezitten. De database bevat ook op welk verbruikspunt (EANnummer) de persoon (rijksregisternummer) woont. Uiteraard kunnen ook begin- en einddatum worden opgenomen, want een persoon kan overlijden, verhuizen, bijkopen of verkopen. Veel data kunnen door de personen zelf in de database worden ingebracht met behulp van hun e-ID.

In geval van bijkopen of verkopen, zijn er steeds minstens 2 partijen die hun elektronische handtekening moeten zetten en is er dus controle door ver- en aankoper. In geval van overlijden moet de notaris optreden in naam van de overledene. Op het productiepunt komt een slimme meter, die elke dag zijn productie doorgeeft aan de database. Bij ingebruikname van een productiepunt gaan de leden samen naar een Eandis-kantoor waar elk zijn aandeel krijgt toegekend. Ook bij een uitbreiding van de installatie kan een herschikking van de aandelen optreden. 

De stroomleveranciers kijken bij het opstellen van de jaarlijkse eindfactuur in de database welk verbruik ze mogen aftrekken en ze rekenen ook pro-rata het prosumententarief aan.

Reacties

ErikDD
za 01/10/2016 - 00:35
Goed idee. Zou een oplossing zijn om zonnepanelen op appartementsgebouwen (groot plat dak) mogelijk te maken en de opbrengst te delen over de verschillende eigenaars/investeerders.

Voeg een nieuwe reactie toe