Train Stroomversnelling-ambassadeurs

De energietransitie die we voorstaan is ontzettend ambitieus – zij kent veel aspecten en is complex. De beschikbare technologie is breed en evolueert snel, feiten en mogelijkheden kunnen voortdurend bijgestuurd. Om een breed draagvlak voor de transitie bij alle burgers te hebben lijkt een minimum begrip en kennis van de de energie- en electriciteitssector noodzakelijk.

Misverstanden en valse waarheden voeden ongerustheid en twijfel. Hoe neem je dit weg? Heel eenvoudig ... Selecteer een vijftigtal 'Stroomversnelling-ambassadeurs’ die door Bart Tommelein en zijn ploeg uit eerste hand gecoacht en getraind worden. En nadien occasioneel bijgeschoold worden. Geef hen een laptop en beamer en vraag hun engagement om 10 presentaties te geven inhun eigen en naburige gemeenten in het volgende jaar – maak er Stroomversnellingcafé’s van ... Burgemeesters gaan dit maar al te graag verwelkomen in het kader van hun burgemeestersconvenanten. Bedenk maar even wat een dynamiek en visibiliteit dit kan geven ...

Al Gore ging ons voor in deze aanpak om zijn Al Gore's Climate Project en de ‘Inconvenient Truth’-boodschap breed bij de bevolking te krijgen – met succes!

Voeg een nieuwe reactie toe