Tarieven van de toekomst

  • 15 juni 2016

Evoluties hebben impact op een samenleving. Niet enkel op hoe we iets doen of hoe we het beleven, maar ook hoe iets betaald wordt. Wat voor impact heeft hernieuwbare energie, een steeds slimmer wordend net op de tarifering?

Moet het gebruik van het net goedkoper worden wanneer de elektriciteitsvraag laag is? Of zorgen diezelfde smart grids ervoor dat onze elektriciteitsvraag vlak blijft gedurende de dag? 

Evolueren we in de toekomst naar een capaciteitstarief zoals nu reeds bestaat voor mobiel internet? Waar je een vast bedrag betaalt voor een bepaalde hoeveelheid data.  

Wat met het prosumententarief? Wie elektriciteit produceert (bv. met zonnepanelen) betaalt vandaag een bedrag om gebruik te maken van het net. Wat vindt u hiervan? Is dit een eerlijk systeem? Of denkt u dat er andere mogelijkheden zijn?  

Ook energiearmoede komt aan bod tijdens deze sessie. Het is nog steeds een prangend probleem en de regering heeft een plan opgemaakt om hier het hoofd aan te bieden. Voor kansarmen is de energiefactuur namelijk een grote zorg. Kan de overheid hier nog extra inspanningen doen? Wat met groepsaankopen voor kansarme gezinnen?

Discussieer samen met Ronnie Belmans (@RonnieBelmans) hoe de tarieven van de toekomst er moeten uitzien.

Presentatie pdf bestandTarieven van de toekomst.pdf (3.38 MB)