Stroomgroep Hernieuwbare energie

Vlaanderen schaart zich achter de Belgische doelstelling om tegen dan 13% hernieuwbare energie te produceren.

De lidstaten van de Europese Unie hebben afgesproken om in 2020 aanzienlijk meer hernieuwbare energie te gebruiken. Vlaanderen schaart zich achter de Belgische doelstelling om tegen dan 13% hernieuwbare energie te produceren. Dat doen we door maximaal in te zetten op zon, wind, geothermie en warmte. Na die mijlpaal investeert Vlaanderen onverminderd in hernieuwbare energie en nieuwe technologieën om de energiebevoorrading ook in de toekomst te verzekeren.

Wat is de ideale hernieuwbare energiemix voor Vlaanderen? Dat onderzoekt de werkgroep hernieuwbare energie de komende maanden. Hebben grootschalige biomassacentrales nog een toekomst? Hoe kunnen we de productie van hernieuwbare energie stimuleren? Kunnen we warmtenetten op grote schaal uitrollen? Een plan van aanpak tekent uit hoe we geschikte locaties zoveel mogelijk kunnen benutten voor hernieuwbare energieproductie.

Ook innovatieve hernieuwbare technologieën moeten alle kansen krijgen. Vlaanderen wil op dat vlak een voortrekkersrol spelen. Dat doen we door nieuwe technologieën doordacht en kostenefficiënt te ondersteunen. De competitiviteit en leefbaarheid van elke technologie staat daarbij voorop.

Deelnemers
 • Febiga
 • Organisatie voor Duurzame Energie
 • ODE - bio-energieplatform
 • Boerenbond
 • COGEN Vlaanderen
 • Bond Beter Leefmilieu
 • Universiteit Gent
 • Universiteit Antwerpen
 • VWEA - Vlaamse Windenergie Associatie
 • febeg
 • VVSG
 • Infrax
 • Vrije Universiteit Brussel
 • Algemeen Boerensyndicaat
 • SERV
 • Febeliec
 • PV Vlaanderen
 • Essenscia
 • EnergyVille
 • WNVL