Stroomgroep Governance

Alle partners moeten worden betrokken in het energiebeleid

Vlaanderen staat voor enorme uitdagingen met betrekking tot energie-efficiëntie, hernieuwbare energie, flexibiliteit en de financiering van dat alles. Samenwerken met alle betrokken partijen is cruciaal om die uitdagingen aan te gaan. De werkgroep governance gaat na hoe alle partners betrokken kunnen worden bij de uitwerking van het energiebeleid. Hoe kan Vlaanderen de publieke en private middelen doeltreffend op elkaar afstemmen? Hoe kunnen we burgers laten participeren in hernieuwbare energieprojecten?

Investeringen in energie moeten aantrekkelijk blijven en innovatie moet alle kansen krijgen. Daarvoor creëert Vlaanderen een stabiel beleidskader. In samenspraak met alle betrokken partners analyseren we hoe de wetgeving verbeterd kan worden.