Stroomgroep Flexibiliteit

Het doel: evolueren naar een slim elektriciteitsnet.

De toekomst van het energieverbruik is hernieuwbaar maar ook flexibel. Het doel: evolueren naar een slim elektriciteitsnet. Dankzij slimme meters krijgt de Vlaming meer grip op zijn energieverbruik. Innovatie staat daarbij centraal. Zo onderzoeken we of flexibele tarieven haalbaar zijn: kunnen we zo beter inspelen op de beschikbaarheid van elektriciteit? We gaan ook na of dat automatisch kan gebeuren.

Om optimaal gebruik te maken van hernieuwbare productie moet de opgewekte elektriciteit efficiënt opgeslagen kunnen worden. We onderzoeken daarvoor zowel lokale als centrale opslagmethodes.

Vlaanderen verbetert tegelijkertijd de aansluiting van ons elektriciteitsnet met onze buurlanden. Die investeringen passen binnen Europese plannen. Europa vraagt zijn lidstaten om voldoende import- en exportcapaciteit te voorzien en werk te maken van een ‘energie-unie’. Vlaanderen heeft daarover ook met de federale overheid en de andere gewesten afspraken gemaakt.