Stroomgroep Energie-efficiëntie

450 energieintensieve bedrijven vebruiken 88% van de industriële energie in Vlaanderen

Hoe kunnen we tegen 2020 met z’n allen minder energie verbruiken? Om aan de Europese verplichtingen te voldoen wil Vlaanderen huizen, kantoren en fabrieken energie-efficiënter maken.  Daarvoor werken we samen met alle betrokken partijen.

Industrie

450 energie-intensieve bedrijven verbruiken samen ongeveer 88% van de industriële energie in Vlaanderen. Door samen met die bedrijven in te zetten op innovatieve technieken om minder energie te verbruiken, kunnen we het verbruik significant terugdringen. Op die manier daalt de energiefactuur voor de bedrijven, wat hun competitiviteit op de wereldmarkt versterkt.

Huizen en kantoren

Ook de energie-efficiëntie in huizen, scholen en kantoren kan beter. Daarvoor zijn grootschalige investeringen nodig. Hoe die kostenefficiënt kunnen gebeuren, onderzoeken energie-experts samen met leveranciers, producenten, milieubewegingen en consumentenorganisaties. Minder energie verbruiken betekent ook een lagere energiefactuur, en dat is de beste bescherming tegen energie-armoede.

Deelnemers
 • NAV Netwerk Architecten Vlaanderen
 • Universiteit Antwerpen
 • Vrije Universiteit Brussel
 • Bouwunie
 • Energy Saving Pioneers
 • Boerenbond
 • Bond Beter Leefmilieu
 • OVED VZW
 • Universiteit Gent
 • Agoria Vlaanderen
 • Vlaamse Confederatie Bouw
 • SERV
 • Febeliec
 • UNIZO
 • Nelectra
 • Vrije Universiteit Brussel - MOBI
 • Samenlevingsopbouw