Stem sensibiliseringscampagnes af per gemeente

Installeer per gemeente een lokaal infopunt over duurzame energie met topics als isolatiepremies, groepsaankopen groene stroom, hoe je energie kan besparen, enzovoort. Deze info kan ook verspreid worden via billboards en sociale media.

Hou infomeetings waarop bewoners hun eigen insteek kunnen leveren, en start een facebookpagina met input van de bewoners.

Voeg een nieuwe reactie toe