Stel openbaar domein open voor private zonnepanelen

De bedoeling van dit idee is om mensen die geen plaats hebben om zonnepanelen te installeren toch te laten investeren in groene energie om hun eigen verbruik af te dekken. Dit betekent dat er een bedrag gevraagd kan worden voor de plaats die de zonnepanelen innemen (hoeft niet indien niet nodig). Zorg ervoor dat er maar zo veel zonnepanelen geïnstalleerd mogen worden om het eigen gebruik te dekken en zo eventuele misbruiken te verkomen. 

Er kan ook over egaan worden tot een groepaankoop voor het volledige park met elk zijn eigen teller. Hierbij zal dan ook nog een deal moeten worden gemaakt met de klassieke energieleveranciers dat ze deze tellers verrekenen met de thuis geplaatste teller.

Maak ook fotovoltaïsche installaties weer interessant: momenteel is de prosumententaks en het feit dat er geen GC wordt gegeven de voornaamste reden dat dergelijke installaties op kleine schaal zich pas laten terugbetalen op 11 jaar tijd.

Reacties

Stijn
vr 16/09/2016 - 14:10
Zonnepanelen zijn nog altijd interessant indien we zouden kunnen investeren in PV-panelen op de meest geschikte plaats. Dat zou kunnen als ons aandeel in de productie van een cooperatieve/vereniging zou worden afgetrokken van ons verbruik. De overheid zou dit kunnen faciliteren met een simpele database. Misschien wordt mijn oplossing op deze site gepubliceerd.

Voeg een nieuwe reactie toe