Stel doelen om minder te produceren

Stel als doel dat elke producent binnen de x tijd de productie kan verlagen om op een efficiente manier op de vraag in te spelen.

Weinig-flexibele technologieën zoals nucleaire energie zullen zo extra belastingen moeten betalen, tenzij ze investeren in energieopslag vlakbij de site (hydrolyse met restwarmte, batterijopslag ...). Ook al zijn nucleaire energie, energieproductie en de hoogspanningsnetten een
federale bevoegdheid, de heffing kan toegepast worden op basis van de distributienettarieven, waarbij per leverancier gekeken wordt waar hij zijn energie aankoopt.

Men kan dit ook verder trekken en import en export van energie ook een hoger tarief te geven, om zo lokale productie die de bevoorradingszekerheid verhoogt prioriteit te geven.

Een mogelijk positief side-effect daarvan kan zijn dat de gascentrales die nu moeten sluiten (cf aankondiging Luminus) op deze manier concurrentiëler worden.

Reacties

MGSM
wo 28/09/2016 - 09:24
Weinig flexibele technologieën worden beter volledig verlaten, vooral als ze afval creëren waar we eigenlijk geen weg mee weten.

Voeg een nieuwe reactie toe