Promoot de waterstofauto

Promoot de waterstofauto (fiscaal en op andere manieren). Elektrische wagens blijven ons afhankelijk maken van elektriciteitsproductie voor ons transport, wat eigenlijk een achterhaalde technologie is.

Reacties

Arne Van Acker
di 30/08/2016 - 07:13
Waterstof productie vergt stroom en transport in tankwagens. Met de hiervoor gebruikte elektriciteit kan je verder rijden wanneer je die rechtstreeks in een batterij laadt.
Marc Bellinkx
di 30/08/2016 - 09:49
Het idee klopt deels. Maar je zit met het kip en ei-verhaal. Beschouw waterstof als een energiedrager. Tijdens pieken in productie (wind en zonnige dagen) kan overtollige energie (die dan ook het net dreigt te overbelasten) over worden geslagen in waterstof. Die waterstof kan worden aangewend voor mobiliteit of voor het aandrijven van generatoren ten tijde van schaarste. De tussenstap in het P2C (power to chemie) kan mierenzuur zijn. De opslag van mierenzuur is minder complex en is een tussenstap in het snel aanmaken van waterstof. Er is nooit teveel groene energie, enkel te weinig ( intelligente ) blauwe opslag.
Fre
di 30/08/2016 - 20:48
Alle H2 die momenteel wordt verkocht is gewonnen uit aardgas... Geen duurzame energiebron dus (momenteel). Te meer er heel veel energie nodig is voor het transport en op druk brengen/houden. En een openbaar H2-tankstation kost 2.000.000 euro waar maximaal 2 auto's per uur aan kunnen tanken. Terwijl een snellader voor EV's van de eerste generatie (50kW vermogen) 50.000 euro kost. Terwijl EV's gewoon kunnen opladen wanneer de stroom het goedkoopst is. Waterstof heeft wel zin voor traktoren, kranen, vrachtwagens, ... omdat die kleine volumes of laadvermogen beschikbaar hebben om energie op te slaan.
TJaeckx Benny
di 30/08/2016 - 21:01
Waterstof kun je produceren op 2 manieren: gas (delfstof, even waardeloos als aardolie) of elektrolyse: het splitsen van waterstof en zuurstofatomen; daar heb je elektriciteit voor nodig maar jammer genoeg met een rendement dat 3x slechter is dan het rechtstreeks aandrijven van een elektrische auto ... Hoezo achterhaalde technologie?
Bart Jocqué
di 30/08/2016 - 21:11
Ah ja - en hoe ga je die waterstof produceren ? Volgens mij is de waterstofproductie/transport nog steeds minder efficiënt en vervuilender dan elektriciteitproductie/transport.
Kees Huizenga
di 30/08/2016 - 21:58
Wordt waterstof niet gemaakt met elektriciteit? Heel veel elektriciteit? En wordt die waterstof dan niet weer omgezet in ... elektriciteit? Heel veel MINDER elektriciteit? Is dat dan elektriciteit die niet wordt geproduceerd ... in de zin van ... "elektriciteitsproductie voor ons transport" ..? Is misschien de technologie van de elektromotor 'achterhaald' ten opzichte van de waterstofmotor, de filosofie achter de waterstofmotor echter achterhaald ten opzichte van ... de elektromotor? Hoeveel kost eigenlijk een waterstofdistributiepunt? Kan men daar misschien ongeveer ... 100 snelladers voor elektrische auto's voor bouwen? Klopt het dat een waterstofauto in ongeveer 5 minuten kan worden volgeladen? En ook, dat na één of twee auto's volladen het vulstation weer enige tijd nodig heeft om op druk te komen, voordat de volgende klant kan worden geholpen? Zo'n beetje ... 30 minuten? Zodat er ... 4 auto's per uur kunnen worden bediend?
Rob
di 30/08/2016 - 22:04
Waterstof is werkelijk kansloos ... Kijk eens naar de documentaire 'Who killed the electric car?' op YouTube te vinden.
Dirk Saenen
di 30/08/2016 - 22:34
En hoe denken jullie die waterstof te maken?
Anoniem
di 30/08/2016 - 23:07
... En waterstof kost geen energie om te maken? Het rendement om waterstof te maken en weer om te zetten is op grote schaal vooralsnog te laag, voor gebruik in een voertuig al helemaal door de schaalverliezen in een kleine brandstofcel o.i.d. Daarnaast geven elektrische wagens juist een mooie buffer om zon en wind te kunnen opvangen, nog los van wat er in de toekomst nog aan echte energie-opslag (dus met teruglevering aan het net) gaat komen voor netstabilisatie. Voor de kosten van één waterstofstation is vast veel meer te bedenken om het huidige net te verbeteren. De kosten voor netverbeteringen zullen door slim gebruik lager zijn dan het uitrollen van een geheel nieuwe waterstof infrastructuur met productie en tankstations.
Bart Petersen
di 30/08/2016 - 23:39
Waterstof als energiedrager inzetten is water naar zee dragen. Zeer inefficiënt, gevaarlijk zodra onderhoud door minder deskundige lieden wordt uitgevoerd, en buitengewoon kapitaalintensief. Doodlopend pad. Geen cent belastinggeld aan besteden.
Olivier Willemsen
di 30/08/2016 - 23:55
Tenzij er een waanzinnige efficiëntieslag wordt gemaakt bij het maken van waterstof, gaat waterstof het nooit redden voor auto's. Voor zwaar vrachtverkeer zou er een tijdelijke markt kunnen zijn, maar ook niet op de lange termijn. Zoals hierboven zijn er duidelijke redenen om te kiezen voor batterij elektrisch vervoer.
Jelle Meersmans
wo 31/08/2016 - 18:24
Waterstof als brandstof voor transport kan enkel als groen aanzien worden als deze van lokaal geproduceerde groene energie afkomstig is. Als je de well-to-wheel efficiency bekijkt van waterstof als brandstof (op basis van de EU elektriciteitsproductie mix) kom je zelfs op een hogere CO2-uitstoot uit dan diesel en benzine. Tanken kan inderdaad reeds op 5 minuten en in die zin heeft waterstof een stap voor op elektrische wagens die bij fast charging een enorme stress op ons elektriciteitsnet zullen geven indien dit gelijktijdig gebeurd.
Ludo
wo 07/09/2016 - 15:59
De oplossing kan misschien gevonden worden bij Cella Energy, een bedrijf dat is opgericht door Professor Stephen Bennington in Januari 2011 als een spin-off van de UK Government’s Science and Technology Facilities Council. Hun doel was om een manier te ontwikkelen om waterstof te stockeren in vaste vorm die bewaard kon worden op kamertemperatuur en die gemakkelijk, niet onder druk, te vervoeren was. Zij experimenteren nu om die technologie in de luchtvaart toe te passen, maar het kan even goed in auto's toegepast worden.
Hendrik Pasmans
do 08/09/2016 - 16:12
Er is veel controverse rond het gebruik van waterstof. Volgens sommigen dé oplossing voor het energieprobleem, voor anderen een 'doodlopend pad'. De realiteit ligt, naar mijn bescheiden mening, echter ergens in het midden. Hieronder enkele nuances ivm het discours hierboven. Het is inderdaad enkel zinvol wanneer de elektriciteit nodig voor de elektrolyse van hernieuwbare bronnen komt. Studies hebben aangetoond dat windenergie hiervoor ideaal is. Wanneer er een overschot aan energie is, zou het een gemiste kans zijn dit niet óók te gebruiken voor waterstof. "Elektrolyse is niet efficiënt." Het is inderdaad minder efficiënt dan de energie rechtstreeks op te slagen in een batterij. Echter, elektrolyse technologie staat niet stil. Dit jaar nog zijn onderzoekers erin geslaagd de efficiëntie te verdubbelen. "Waterstof productie vergt stroom en transport in tankwagens." Correct, maar er zijn zeer innovatie opties voor de distributie van waterstof mogelijk. Meer daarover in een andere post. Zoals reeds aangehaald, wordt er veel onderzoek gedaan naar opslag van waterstof voor gebruik in voertuigen. Mierenzuur en hydride zijn opties. Ook onze Belgische universiteiten zijn bezig met onderzoek naar chemische opslag van waterstof onder de vleugel van het FREE project (Flexible eneRgy vEctors of the futurE). Beweren dat waterstof een zinloze technologie is, vind ik persoonlijk kort door de bocht. Er zijn ook minder mooie kanten aan elektrische wagens. Het ontmijnen van Li-ion, de productie van een zo licht mogelijk chassis met speciale materialen en recyclage van de batterijen eisen een tol op de omgeving die niet te onderschatten is (inclusief CO2 uitstoot!). Beeld je de impact in als élke wagen wereldwijd zulke batterijen zou gebruiken. Niet dat ik een betoog tegen elektrische wagens wil beginnen, maar mijn punt is dat beide hun voor-en nadelen hebben. Mijn inziens zal er in de toekomst een plaats zijn voor beide in de markt, net zoals er momenteel plaats is voor verschillende types brandstoffen. Idealiter elektrisch voor korte afstanden en stadsverkeer, en waterstof voor langere afstanden, bussen en trucks. Een inclusief verhaal dus, geen exclusief. Beide zijn jonge technologieën, dus het is moeilijk om te voorspellen wat we binnen 5 a 10 jaar zullen zien. Maar dat we alle 'hens aan dek' nodig hebben, staat buiten kijf.
MGSM
di 20/09/2016 - 14:17
Bedankt, Hendrik, om wat ik intuïtief aanvoelde, zo mooi onder woorden te brengen en te onderbouwen met wat kennis en substantie !
Wannes
di 13/09/2016 - 23:21
Waterstofautos en CNG autos zijn niet de autos van de toekomst. Enkel de electrische (/hybride) autos zijn dit, ook door de lagere complexiteit van de wagen en dus ook de lagere onderhoudskosten, en de hogere veiligheid.
Fons De Lie
vr 16/09/2016 - 21:45
Efficiëntie is de reden waarom waterstof steeds ondergeschikt zal zijn aan wagens op elektriciteit. Een tekening zegt meer dan 1000 woorden, Daar om de link naar enkele schema's die dit verduidelijken. http://pinterest.com/pin/280489883021867481, http://pinterest.com/pin/280489883021867479 en http://pinterest.com/pin/280489883021867483. Een bijkomend voordeel: aansluiting voor elektriciteit is er overal, in elke woning , over heel de wereld, terwijl laadpunten voor waterstof op dit ogenblik nog zeer schaars zijn en niet zomaar in woningen kunnen geplaatst worden.
Gwen Demulder
za 17/09/2016 - 20:39
Waterstof is zeker een goede krachtbron voor auto's en vrachtwagens die grote afstanden moeten afleggen. Snel bijtanken wanneer nodig. De waterstof auto kan naast een auto met batterij bestaan. Beide typen worden aangedreven door een elektro motor en zijn in feite elektrische wagens. De waterstofwagen maakt zelf on the spot zijn elektriciteit aan. Voor mij kunnen beide types gerust naast elkaar bestaan,. Het is dus geen 'of' verhaal, maar een 'en' verhaal. Vergeet ook niet dat waterstof kan opgewekt worden met groene energie. Net zoals een batterij daarmee kan opgeladen worden.
Sjaak Zwart
ma 19/09/2016 - 19:38
Op dit moment geld inzetten voor promotie van de waterstof-(vul maar wat in: auto, bus, traktor, opslag) staat gelijk aan geld weggooien. Investeren in wetenschappelijk onderzoek naar de productie en toepasbaarheid is op z'n best een gok. Waterstof is voor nu en in de nabije toekomst enkel bruikbaar wanneer we een overschot aan duurzame energie hebben. Zullen we eerst even investeren met het doel om die luxe positie te bereiken i.p.v. luchtkastelen bouwen?
Björn
di 20/09/2016 - 15:33
Zet liever in op wagens op perslucht. Maar de politiek en multinationals kunnen daar onvoldoende op verdienen en boycotten op allerlei manier de productie ervan (europa-regeltjes) om zo eenieder afhankelijk te maken en houden van energie door hen (gemaakt en) geleverd. De minimale elektriciteit nodig om de tank terug te vullen kan perfect geleverd worden door zon en wind. Dàt is pas groen !
MGSM
wo 28/09/2016 - 10:03
Bjorn, ik had geen idee dat deze technologie al beproefd was, maar dit kan zeker mee de toekomst bepalen. Zou het nu niet gewoon super zijn dat diesel, benzine, LPG en andere aardoliegebaseerde wagens vervangen worden door een gemengd wagenpark op perslucht, elektriciteit (uit hernieuwbare energie) en waterstof (uit hernieuwbare energie): drie technologieën die elk een apart deel van de mobiliteitsmarkt kunnen veroveren!
Walter
za 08/10/2016 - 20:37
MGSM, in verband met de drie technologieën voor de mobiliteit denk ik dat er nog een vierde technologie is, namelijk de ombouw van diesel motor om op koolzaadolie te rijden, dit is ook een beproefde hernieuwbare energie bron die weinig energiekost om de pure koolzaadolie te produceren. Het werd reeds gebruikt in oorlogstijd. Dus de koolzaadolie voor mobiliteit is ook gemakkelijk te realiseren.

Voeg een nieuwe reactie toe