Programma van het startevenement

Vlaanderen wil in de komende jaren grote stappen vooruitzetten in het energielandschap. Want er is werk aan de winkel. Doel is het aandeel hernieuwbare energie te laten stijgen, de energie-efficiëntie te verhogen en het energiesysteem een pak koolstofarmer te maken.

Om deze energietransitie in gang te zetten wil minister Bart Tommelein bottom-up werken, om tot een visie te komen die door iedereen gedragen wordt. Daarom werden verschillende actoren uitgenodigd op het startevent van de “Stroomversnelling”.

In de verschillende workshops stond debat centraal. Zowel jong geweld als gevestigde waarden kwamen aan bod, daarnaast stelden start-ups hun innovatieve manier van werken voor.

 

Agenda

Timing

Workshop 1

Workshop 2

Workshop 3

09:30 - 10:00

Registratie

10:10 - 10:20

Inleiding door Minister-President van de Vlaamse Regering Geert Bourgeois

10:30 - 11:30

Waterstof in het energielandschap van de toekomst?

Streven naar energieneutrale lokale besturen?

Batterij, toekomst of zijn er alternatieven?

11:30 - 12:30

Warmte(netwerken) in het energielandschap van de toekomst?

Clean Power for Transport, de weg naar strategische onafhankelijkheid?

Tarieven van de toekomst? (prosumenten, energiearmoede, capaciteitstarief,…)

12:30 - 13:30

Lunch + voorstelling vernieuwende start up's

13:30 - 14:30

Smartgrid in het energielandschap van de toekomst?

Alternatieve financiering voor hernieuwbare energie?

Ben jij BEN?

14:30 - 16:00

Afsluitend woordje door Vlaams Viceminister-President en minister voor Energie Bart Tommelein, met aansluitend netwerkreceptie in zijn aanwezigheid

Overzicht presentaties
Tarieven van de toekomst

Tarieven van de toekomst

Evoluties hebben impact op een samenleving.

Batterij

Batterij, de toekomst of zijn er alternatieven?

Europa neemt het voortouw in de introductie van hernieuwbare energiebronnen in het elektriciteitssysteem met als doel de CO2 uitstoot te verminderen en...

BEN?

Ben jij B.E.N? (Bijna Energie Neutraal)

De meest groene energie is degene die we niet verbruiken. Er zijn verschillende manieren om tot een energiezuinige woning te komen.

Alternatieve financiering

Alternatieve financiering

De omslag naar hernieuwbare energie is een evolutie waar heel wat investeringen voor nodig zijn. De overheid ondersteunt burgers door het aanreiken van...

Warmte

Warmte

Bij heel wat bedrijfsprocessen komt warmte vrij, deze warmte wordt vandaag amper benut. Warmtenetten, die gezinnen kunnen voorzien van verwarming en warm...

H2

Waterstof in het energielandschap van de toekomst

Waterstof, voor velen een onbekende materie, voor experts een voor de hand liggende bron van hernieuwbare energie. Je kan het gewoon uit de waterdamp in de...

Smartgrid

Smart grid, toekomst in Vlaanderen?

De productie van elektriciteit is de laatste decennia enorm veranderd. Centrale productie evolueert meer en meer naar decentrale opwekking.

Energieneutrale lokale besturen

Lokale besturen

De bezorgdheid voor het klimaat is ook een bezorgdheid van onze lokale besturen. Heel wat geëngageerde burgemeesters, schepenen en lokale besturen hebben al...

CPT

Clean Power for Transport

Het verkeer is de belangrijkste bron van fijn stof in de lucht, wat zeer schadelijk is voor onze gezondheid. We zijn ook koploper in Europa in het uitstoten...