Plaats windturbines ver van bevolkte gebieden

Ik ben voor windturbines maar op minimum 1500 meter van de bevolking zodat de buurtbewoners er geen hinder van ondervinden. Het infrasoon geluid dat wordt geproduceerd door winturbines geeft hinder voor de omwonenden waardoor hun nachtrust wordt verstoord.

Door een minimumafstand te bewaren, zal er minder bezwaar zijn bij aanvragen van nieuwe windturbines.

Voeg een nieuwe reactie toe