Plaats meer offshore windparken in Noordzee

België kan door zijn geografische ligging en dichte bebouwing de meeste hernieuwbare energie opwekken uit wind op zee gevolgd door zon op land en wind op land.

In 2004 is er een onderzoek geweest om het totale potentieel van offshore wind in de Belgische territoriale wateren te identificeren. Hieruit resulteerde dat er een totale capaciteit tot 21GW kan geplaatst worden. Vandaag zijn er 8 concessies geïdentificeerd en toegekend met een totaal vermogen van 2 - 3 GW.

1) Om de maatschappelijke kosten te beperken, stel ik voor deze toe te kennen via het principe in Nederland, i.e. publieke tenders waar reeds voorbereidend onderzoek gebeurd door de overheid, maar met de aanvulling om de burgers de mogelijkheid te geven, te investeren in deze projecten.
2) Om de beperkte capaciteit landinwaarts van het hoogspanningsnet op te vangen, dienen we de noodzakelijke uitbreidingen van de hoogspanningsinfrastructuur te voorzien, maar kunnen deze geoptimaliseerd worden door lokale waterstofgasopwekkers te introduceren aan de kustlijn.

Reacties

Walter
ma 19/09/2016 - 21:02
Ik denk dat we niet alleen naar de mogelijke hoeveelheid moeten zien, maar ook naar de kost van de hernieuwbare energie. De windenergie op zee is volgens mijn zeer kostelijk qua installatie, onderhoud en transport. Voor de mogelijke tijdelijke opslag van het overschot aan energie zullen er ook reuze investeringen nodig zijn. Het zijn ook slechts enkele grote bedrijven die dit aankunnen wat de concurrentie ook niet ten goede komt. Dus we moeten zien hoeveel deze energie gaat kosten aan de gebruikers.
MGSM
di 20/09/2016 - 14:10
Dit is zeker een verplicht agendapunt. Waarom, als het zoveel geld kost, niet een collectief initiatief opzetten om zo een project te realiseren met burgers en KMO's (alle afnemers) ? Beschouwhe tal ee nsoort crowd funding of groepsaankoop. We hebben geen grote bedrijven nodig om dit te doen, als we collectief een project opzetten als directe verbruikers. Een groot energieproducerend bedrijf blijft immers toch herhalen dat hernieuwbare energie duur is, met name om hun verouderde technologieën die nu geen investeringen meer vragen (of die ze er toch niet in doen) verder uit te melken. Hoe langer dat ze dat kunnen doen, hoe meer winsten ze er zelf nog van kunnen opstrijken (en niet de verbruikers...).

Voeg een nieuwe reactie toe