Plaats een mini windmolen op elk dak

Plaats een mini windmolen op elk dak. 

Voer waar mogelijk ook opnieuw watermolens in.

Voeg een nieuwe reactie toe