Pas snelrecht toe bij procedures tegen windmolens

Het aantal windmolens op land dat zonder ellenlange procedures geplaatst kunnen worden kan je waarschijnlijk op een hand tellen. Daarom:
- Geef protestcomites (soms maar een handvol bewoners, terwijl de grote meerderheid geen problemen met windmolens heeft) niet de kans om gerechtelijke procedures tot in het oneindige te rekken door heel kort op de bal te spelen;
- Gerechtvaardigde protesten moeten uiteraard behandeld worden, maar vaak worden argumenten gebruikt die op consistente wijze ontkracht kunnen worden;
vb. vleermuizen: verplicht een batdetector van zodra er risico is op vleermuizen die tegen de molen zouden kunnen vliegen (en zorg ervoor dat de werking ervan regelmatig gecontroleerd wordt)
vb. slagschaduw: voer eventueel nultolerantie in voor slagschaduw boven gebouwen (momenteel max 8 uur per jaar, 30 minuten per dag)
vb. trillingen: niet aantoonbare gevolgen (zoals slaapproblemen) zijn vaak argumenten die gebruikt worden om bewoners bang te maken. Zorg op korte termijn voor metingen die aantonen dat er geen trillingen waargenomen kunnen worden in een straal van x meter;
vb. geluidshinder: meestal zeer beperkt en overstemd door bladgeritsel, autoverkeer ... Voer desnoods metingen uit die windmolengeluiden uit het omgevingsgeluid kan filteren en stel duidelijke normen vast. Indien binnen de norm geen protest mogelijk (tenzij aangetoond kan worden via metingen dat normen strenger moeten).

Maak de 'fast lane' dus nog veel 'faster'. Leg duidelijke normen vast, centraliseer de argumenten van protestgroepen en stel een centrale commissie samen die alle argumenten kan ontkrachten of een oplossing aanbieden voor een
gegrond probleem. Momenteel moddert elke gemeentebestuur maar wat aan en is het steeds een welles-nietes gedoe op de bewonersvergaderingen.

Reacties

Tom
ma 05/09/2016 - 16:03
En het horizonvervuiling argument? Het lijkt me toch echt niet aangenaam om op een windmolen te zitten kijken. Dit zorgt sowieso voor een waardevermindering van uw huis. Vlaanderen lijkt me niet bepaald de ideale regio om windmolens te bouwen.

Voeg een nieuwe reactie toe