Over de stroomgeleiders

Als burger je stem laten horen, loont!

Op 19 mei keurde de Vlaamse Regering op voorstel van Vlaams minister van Energie Bart Tommelein de Vlaamse energievisie goed. Deze visie kwam tot stand dankzij de input van experten in technische werkgroepen én de input van burgers. Op een online ideeënplatform werden adviezen geformuleerd. Tijdens het burgerpanel op 15 oktober 2016 in het Vlaams Parlement werden ze besproken en geconcretiseerd rond enkele doorbraken (zie onder).

Dat de mening van de burger van belang is en dat burgers hebben meegeholpen om de energievisie van de toekomst te bepalen, wordt duidelijk door de Vlaamse energievisie naast het verslag van het burgerpanel te leggen. Hierbij vindt u de vergelijkende tekst: docx bestandterugkoppeling VR1905 burgerpanel.docx (29 kB).

En er is meer! De Vlaamse Regering heeft beslist om vanaf het najaar enkele acties van de energievisie concreet uit te werken. Daarvoor zullen we ook een beroep doen op het burgerpanel. Binnenkort hierover meer.

Doorbraken van de Stroomgeleiders

Op zaterdag 15 oktober 2016 werden 70 Stroomgeleiders, burgers van het online panel, uitgenodigd om live in gesprek te gaan met andere burgers. Zij bespraken de topideeën die de afgelopen weken op deze website werden verzameld.

Hieronder kan je een overzicht vinden van alle doorbraken die op deze dag werden besproken en we deze samen kunnen realiseren. Deze ideeën werden teruggekoppeld naar de politici en experts om alles nog verder te concretiseren. 

Het verslag van de dag kan je vinden op de website energiesparen.be 

 

Adviezen bestaande woningen
 • De overheid zorgt voor een sterk wettelijk kader die een samenwerking eigenaar–bewoner rond renovatie mogelijk maakt.
 • De Vlaamse Regering zorgt voor sterk wettelijk kader rond onafhankelijke deskundigen voor renovatie.
 • We faciliteren lokale platformen waarin energiebewuste eigenaars andere burgers warm maken voor energiebesparende renovatie.
Adviezen participatie
 • Ontwerp een eenvoudig wettelijk kader dat stroomverkoop tussen buren mogelijk maakt zonder dat huidige energieleveranciers daar nodig bij zijn.
 • Maak een wetgeving die coöperatieven toelaat te investeren en participeren in openbare energie-infrastructuur en distributienetbeheerders.
 • Promoot lokale coöperaties door het oprichten van een kenniscentrum samen met de Vlaamse overheid
Adviezen slimme meters
 • Hervorm dag- en nachttarief naar overschot- en tekorttarief op basis van bestaande meters.
 • Voer slimme meters in en werk slimme tarieven uit die aanzetten tot minder verbruik, minder netvervuiling en lagere netbelasting.
 • Voer een geschikt regulerend kader in waardoor particulieren en ondernemingen energie kunnen doorverkopen (met vergoeding voor netgebruik).
Advies Elektrische wagens
 • Voorzie meer laadpalen op de strategische plekken: thuis, op het werk, waar men lang verblijft of arriveert na lange rit.
 • Verplicht autoverkopers om de total cost of ownership van een wagen duidelijk te vermelden.
 • Baseer de subsidies van elektrische voertuigen op het bereik (kWh) en maak deze gelijk voor particulieren en bedrijfswagens.
Adviezen vastgoedbelasting
 • Tariefstructuur voor de energiefactuur aanpassen zodat de vervuiler betaalt. Daardoor wordt de klemtoon gelegd op het echte probleem: CO2.
 • Aanvullen van het EPC met: raming van investeringskosten, subsidiesvoor energiebesparende maatregelen, nieuw EPC-kengetal na investeringen.
 • Maak EPC verplicht voor alle woningen. Zorg dat kostprijs voor de opmaak van een EPC wordt terugverdiend via belastingvermindering of premies.
Adviezen zelfvoorzienende wijken
 • Neem verplichting tot energetische zelfvoorzienendheid op in verkavelingsvergunningen van nieuwe woonwijken en bedrijventerreinen.
 • Pas de regelgeving aan zodat particuliere verkoop van surpluselektriciteit mogelijk is.
 • Financier via de gemeenten haalbaarheidsstudies om bestaande wijken om te zetten naar zelfvoorzienende wijken.
Adviezen hernieuwbare energie
 • Stimuleer het onafhankelijk onderzoek op vlak van nieuwe technologieën dit gaat ruimer dan elektrictiteitsproductie met extra aandacht voor onder andere gezondheid.
 • We moeten de wetgeving objectief, onafhankelijk en helder herformuleren ism sector, onderzoekscentra en burgers, voer een eenmalige investeringsstimulus voor groene elektriciteitsproductie door.
 • Overheid moet een kader met langertermijnvisie creeëren en instaan voor een ernstig toezicht. Start een jaarlijkse samenkomst van een Stroomversnelling mét experts, schenk daarbij bijzondere aandacht voor zwakkeren in de samenleving.
Adviezen niet fossiele verwarming
 • Oprichten van een kennis- en experimenteercentrum waar onderzoekers, burgers, ondernemers, overheden, ... hun wensen, expertise, behoeften en –middelen slimmer kunnen delen.
 • Maak het onderwerp energie aantrekkelijker en realiseer een mentaliteitsverandering bij jongeren via het onderwijs en belevingsplekken.
 • Overheid moet verder inzetten op doorgedreven isolatie van bestaande gebouwen, om restwarmte maximaal te recupereren en optimaal te benutten.