Maak kerncentrales overbodig

De overheid raadt aan om jodiumtabletten over grotere gebieden te verspreiden opdat meer mensen hiervan zouden kunnen gebruik maken bij een kernramp. Dit is het bewijs dat kernenergie, ondanks de zogenaamde stresstests, niet veilig is. Bovendien gaat het bij een kernramp niet alleen over het al dan niet slikken van jodiumtabletten, maar over grote gebieden (waaronder steden) die onbewoonbaar zouden worden.

Ik pleit voor de (snelle) installatie van zo veel mogelijk zonnepannelen (o.a. op openbare gebouwen) en windmolens (waar het geluid ervan niemand stoort) om kerncentrales zo snel mogelijk overbodig te maken (in de toekomst zullen er ook hoge beveiligingskosten zijn tegen terrorisme).

Ook moet men onderzoeken hoe men hernieuwbare energie kan opslaan.

Reacties

Dirk Smets
do 25/08/2016 - 12:11
Er is een nieuwe technologie in ontwikkeling die kernenergie totaal ongevaarlijk maakt, en die zelfs het huidige kernafval volledig kan opwerken. Wind en zon hebben in België een uitzonderlijk laag rendement. Zowel ROI als efficiëntie moet hierin heel goed afgewogen worden. Ik denk dat niemand in Vlaanderen 25 000 windmolens wil plaatsen om inefficiënte, dure en onstabiele energievoorzieningen te krijgen.
DidierVdM
wo 21/09/2016 - 16:58
Die nieuwe technologie zal er misschien komen na investering van miljarden subsidies tegen 2050, al vrees ik dat dat optimistisch is. Alleen heeft het getalm van onze regering de vervanging van kerncentrales uitgesteld, waardoor er nu een big bang oplossing moet komen tegen 2025. Bijgevolg is kernenergie zelfs met de huidige technologie geen optie meer.
Lenny
do 25/08/2016 - 22:33
Kernenergie is een veiligere energiebron dan wind en zon, 0,04 doden per TWh vs 0,15 en 0,44. Met andere woorden 3 keer veiliger dan wind en 10 keer veiliger dan zon. De Belgische centrales zijn nog veiliger dan het wereldgemiddelde danzij dubbele containments en tweede niveau veiligheidssystemen. Alle hernieuwbare energie moet fossiele brandstof vervangen. Het vervangen van kerncentrales kost enkel geld en is geen meerwaarde voor het milieu, integendeel. Volgens een recentie UGent studie zou onze uitstoot verdubbelen zelfs als we massaal in hernieuwbare energie zouden investeren.
DidierVdM
wo 21/09/2016 - 17:01
Veiliger? Drie keer meer kans tot leukemie bij jeugd rond kerncentrales? Daar is geen oplossing voor en wordt in uw cijfers niet meegenomen. Kankerdoden zijn blijkbaar collateral damage.
Dirk
za 03/09/2016 - 14:00
Lenny, u begrijpt dat die risisco lager zijn dan met eender welke techniek, maar ALS er iets gebeurt dan is de beer los. Stel u een fukushima voor in Doel, waar ga je die miljoen inwoners van Antwerpen en omstreken huisvesten voor 30 jaar of langer? Bovendien zijn de kerncentrales niet verzekerd, en moet de overheid instaan voor de miserie én het economisch verlies dat ongezien zou zijn. Daarbij komt dat het kernafval duizenden jaren moet beheerd én bewaakt worden. Wie gaat dit doen, en wat als er een ramp gebeurt? 3000 jaar geleden waren de egyptenaren aan het bouwen, en daar vinden we nu nog nieuwe zaken over. Wat gaat dat dan zijn met een kernafvaldépôt van 10.000 jaar oud ? Maar los van dit alles, is kernenergie een aanbodgestuurd energiebron die je niet zomaar kan afzetten. Dat betekent dat hernieuwbare energie altijd moet afgekoppeld worden ten voordele van kernenergie. De kosten voor deze laatste worden ook niet allemaal meegerekend : de subsidies voor H.E. zijn een kleine fractie van wat nucleair binnenrijft.
Philippe
zo 04/09/2016 - 12:28
Beter eerst fossiele brandstoffen vervangen door hernieuwbare energie i.p.v. kernenrgie. investeren in de 4de generatie van kern energie zou ook beter zijn. Er zijn manieren om het kern afval dat nu al geproduceerd is te gebruiken in nieuwe type van kern centrales. ideaal toch, geen CO2 uitstoot en verminderen van kernafval.
Philippe
zo 04/09/2016 - 12:28
Beter eerst fossiele brandstoffen vervangen door hernieuwbare energie i.p.v. kernenrgie. investeren in de 4de generatie van kern energie zou ook beter zijn. Er zijn manieren om het kern afval dat nu al geproduceerd is te gebruiken in nieuwe type van kern centrales. ideaal toch, geen CO2 uitstoot en verminderen van kernafval.
Christiaan
di 20/09/2016 - 23:14
Het kan nog 30 / 40 jaar duren vooraleer de eerste 4 de generatie centrale operationeel zal draaien en waarbij alle problemen opgelost zullen zijn. De bouw van de huidige 2de genaratie centrale van 1600 MW in Frankrijk ( Flamanville ) duurt nu al bijna 10 jaar en kost al meer dan 8 miljard. Dan rijst nog het probleem waar je die nieuwe centrales gaat bouwen. De levensduur van een kerncentrale wordt op 60 jaar geschat , maar het reactieve afval moet men nadien nog jaren blijven afkoelen , wat op zich ook energie kost. Behoed je voor de mooie praat van voorstanders , zij verzwijgen dit soort praktische problemen. Nederland heeft plannen om een 600 MW winmolenpark aan te leggen in de Noordzee voor de prijs van 2,8 Miljard. Dit blijkt dus duurder te zijn per MW dan kernenergie , maar heeft uiteraard het ontzaglijke voordeel dat wind "gratis" is en der dus geen afhankelijkheid bestaat met leveranciers van nucleair materiaal en uiteraard extreem veilig. In tegenstelling met een kerncentrale ontstaat er amper een probleem als er een windmolen van het park defect zou geraken.
Wannes
di 13/09/2016 - 23:51
Philippe, ik ben het niet akkoord met je, omwille van de mogelijkheid die gascentrales hebben om de variabiliteit op het net op te vangen en zo eigenlijk complementair zijn met hernieuwbaar. We moeten daarom niet direct alle kernenergie afschaffen, maar toch al stappen zetten, want alles ineens afsluiten zal nooit lukken.
Christiaan
di 20/09/2016 - 23:45
Het verbranden van (zuiver) aardgas (methaan) is de milieuvriendelijkste consumptie van fossiele brandstoffen omdat de eindproducten CO2 en water zijn (dus geen NOx , fijn stof , SO2 ...). Ik vrees zelfs dat we in de verre toekomst maar best het aardgas "opgebruiken" vooraleer het ooit door de opwarming van de aarde massaal in de atmosfeer terechtkomt. Methaan is een sterker broeikas gas dan CO2 en een stijging ervan in de atmosfeer gaat de opwarming nog eens versnellen. De natuur (zee en planten/bomen) kan immers CO2 opnemen en omzetten , maar er bestaat geen organisme dat methaan kan afbreken ...

Voeg een nieuwe reactie toe