Maak elektriciteitscentrales efficiënter

Maak elektriciteitscentrales efficienter door het gebruik van ORC - Organic Rankine Cyclus. Deze technologie maakt gebruik van relatief lage temperaturen vanaf 80°C om een turbine aan te drijven. Nu wordt er veel warmte afgevoerd in koeltorens.

Reacties

lieven
vr 09/09/2016 - 09:18
Wees maar zeker dat quasi alle producenten deze optie al lang gewikt en gewogen hebben. Conclusie is dat het sop de kolen niet waard is: maw. het kost teveel versus de (economische) opbrengst. Enkel met een extra steunmechanisme zou dit een optie kunnen zijn. De vraag is dan hoeveel steun hiervoor nodig is. VITO of universiteiten zullen hierover misschien wel cijfers hebben .
Wannes
di 13/09/2016 - 18:47
Eerder dan een steunmechanisme kan men denken aan een belasting op restwarmte? Op die manier wordt de business-case voor centrales misschien interessanter. Of alternatief de business-case voor het opzetten van een warmtenet met omliggende (nieuwe?) bedrijven of bewoners. Als het ook ingevoerd wordt voor bedrijven maakt het ook voor deze partijen aantrekkelijker om aan WKK te doen.
Erik Verdeyen
vr 07/10/2016 - 00:04
Het rendement van een ORC is laag (afhankelijk van de temperatuur 7% tot 20/25%). Wat niet wil zeggen dat ORC's geen plaats hebben in het én-én-én verhaal, maar toch vooral op kilowatt niveau. Als je in de industrie of elektriciteitscentrales iets wil doen met restwarmte moet je oplossingen die op megawatt niveau oplossingen bieden. Die zijn er nu aan het komen. Alleen zorgt subsidiebeleid van het verleden er soms voor dat minder efficiënte oplossingen interessanter zijn dan innovaties. In Nederland pakt men het anders aan: de meest efficiënte innovaties krijgen het meeste steun. Logisch ook.
Wannes
vr 14/10/2016 - 16:29
Erik, over welke innovaties heb je het dan?

Voeg een nieuwe reactie toe