Maak aardgas van afval

In de Westhoek wordt van grote hoeveelheden organisch afval (bijvoorbeeld GFT-afval) biogas gemaakt om dan elekriciteit van te maken. In Nederland en Frankrijk waardeert men dit biogas op naar gas met de kwaliteit van aardgas. Het opgewaardeerde gas wordt geïnjecteerd in het gasnet en kan gebruikt worden om woningen te verwarmen, te koken of voertuigen te laten rijden.

Dit gas is CO2-neutraal en heeft een veel groter rendement dan de WKK die het biogas omzetten in elektriciteit.

Als we nu eens gewoon zelf aardgas maken van ons afval worden we minder afhankelijk van de landen die aardgas leveren.

Voeg een nieuwe reactie toe