Lokale besturen

  • 7 juni 2016

De bezorgdheid voor het klimaat is ook een bezorgdheid van onze lokale besturen. Heel wat geëngageerde burgemeesters, schepenen en lokale besturen hebben al actie ondernomen. Zo is er het burgemeestersconvenant op Europees niveau. Ondertekenaars verbinden zich ertoe om tegen 2030 hun lokale CO2-uitstoot met veertig percent te verminderen. Sommige lokale besturen gaan zelfs verder en wensen helemaal energie neutraal te zijn. 

Gemeenten gebruiken doorgaans de volgende strategieën om efficiënte en hernieuwbare energie te stimuleren: 

  • Informeren
  • Subsidiëren
  • Zelf investeren 
  • Inspelen op het vergunningenbeleid
  • Samenwerken met de burger via een participatieve aanpak.

Goede praktijkvoorbeelden van steden of gemeenten kunnen andere besturen inspireren.

Burgemeester Frank Wilrycx van Merksplas en schepen Kris Smet van Kruibeke lichten hun strategie om tot een energieneutraal lokaal bestuur te komen toe. 

Frank Wilrycx (@FrankWilrycx), Burgemeester van merksplas

Kris Smet, Schepen Kruibeke

Moderator: Stefanie Corens

Presentatie pdf bestandLokale Besturen Kris Smet.pdf (1.67 MB)

Presentatie pptx bestandLokale besturen Frank Wilrycx (4.3 MB)