Investeer in nieuwe technologieën

Onderzoek, ontwikkeling en, daaruit voortvloeiend, innovatie zijn motoren van de economie en helpen de toekomst vorm te geven. Daarom stel ik voor om in de context van een duurzamer Vlaanderen niet alleen te investeren in duurzame technologieën die al bestaan, maar ook in studies naar nieuwe technologieën die vooral probleemoplossend gericht zijn.

Samenwerken met universiteiten, prijzen uitschrijven voor onderzoek naar duurzame technologie en zelf ook onderzoekers in dienst nemen, kunnen heel wat opleveren naar de toekomst toe.

Daarbij is het weliswaar heel belangrijk om sturend op te treden en heel gericht te werken. Zomaar in het wilde weg onderzoek uitvoeren is niet echt efficiënt. Het zou beter zijn experts eerst na te laten denken over bepaalde pistes en vandaaruit te vertrekken voor verder onderzoek (bijvoorbeeld: energie-opslag, de integratie van windturbines in elektriciteitsmasten).

Even cruciaal is de rol die de overheid speelt: ze moet over de verkiezingen heen heel sterk willen inzetten op O&O en daarna ook een leidende rol blijven spelen bij de verdere uitwerking van eventuele beloftevolle studies.

Voeg een nieuwe reactie toe