Interview met Tom Mortier

  • 18 augustus 2016

 

Wat betekent duurzame energie voor u?

Duurzame energie betekent voor mij energie opwekken op lange termijn, zonder natuurlijke bronnen aan te tasten, met minimale impact op het klimaat waarbij toekomstige generaties geen nadelen ondervinden.

Daarnaast betekent duurzaam ook economisch verantwoord. Het moet een energie zijn die op zijn minst op termijn competitief is met bestaande energietechnologieën. Duurzaamheid en energie is ook veel breder dan alleen elektriciteit. Warmte kan daar ook een rol spelen. Dus een vorm van duurzaamheid is voor mij warmte, die vandaag verloren gaat bij elektriciteitsproductie of bij industriële processen, op een duurzame manier hergebruiken.

Hoe zou het energiesysteem in Vlaanderen er volgens u moeten uitzien in 2050?

Het energiesysteem in Vlaanderen van de toekomst zal volgens mij en systeem moeten zijn waarbij duurzame energie maximaal toegelaten wordt. Maar dit zonder het comfort van de eindgebruiker aan te tasten. Het zal dus een systeem moeten zijn waarbij er een mix is van verschillende technologieën, een hybride systeem, waarbij er zowel centraal als decentraal energieproductie moet zijn. Decentraal om heel lokaal elektriciteit op te wekken en die ook lokaal te gebruiken, zonder een impact te hebben op het elektriciteitsnetwerk. Maar daarnaast ook centraal omdat we nu eenmaal ons bestaand elektriciteitssysteem hebben. Er is nood aan extra interconnectie met het buitenland want daar is ook hernieuwbare energie die we hier lokaal kunnnen gebruiken. Dergelijk systeem zal heel wat investeringen vergen en daar wensen wij als Vlaamse Investeringsmaatschappij graag een rol in te spelen.

Wat zijn de belangrijkste trends die Vlaanderen in een stroomversnelling kunnen brengen?

Volgens mij zijn de belangrijkste trends van vandaag dat investeringen in hernieuwbare energie vandaag steeds goedkoper worden. Daarnaast zijn er ook heel wat investeringen in onderzoek en ontwikkeling van nieuwe technologieën die vandaag nog in kinderschoenen staan, maar ook nieuwe vormen van opslag om die energie te gaan capteren. Als we ook kijken naar elektrische mobiliteit, die meer en meer in het straatsbeeld zichtbaar wordt, dan zien we dat elektrische wagens eigenlijk niks meer zijn dan batterijen op wielen die sowieso 90% van de tijd stil staan. Als we die op dat moment gaan connecteren aan het elektriciteitsnet kan dat mee zorgen voor extra stabiliteit en flexibiliteit op het net. Maar een van de belangrijkste trends voor vandaag is de groeiende bewustwording dat de energie die vandaag niet gebruikt wordt de meest duurzame energie is. Vandaar dat ik ook veel geloof en veel verwacht van energiebesparing en energie-efficiëntie.

Over de blog

In deze blog komen de trekkers van het Vlaamse toekomstige energiebeleid aan het woord. Zij krijgen drie vragen waarin ze hun visie op de energievoorziening van 2050 toelichten.