Interview met Freek Couttenier

  • 18 augustus 2016

 

Wat betekent duurzame energie voor u?

Duurzame energie betekent, voor ons, in de eerste plaats, het eerbiedigen van de engagementen rond hernieuwbare energie, energie-efficiëntie, en rond het klimaatbeleid. Ten tweede betekent duurzame energie voor ons ook betaalbare energie en de bevoorradingszekerheid garanderen. En ten derde betekent het voor ons ook dat we stabiliteit bieden aan investeerders die hier energieprojecten komen opzetten.

Hoe zou het energiesysteem in Vlaanderen er volgens u moeten uitzien in 2050?

Het Vlaams energiesysteem van de toekomst zal voor ons een systeem moeten zijn dat zich inschrijft in het Europese energiesysteem. Dat vooral inzet op energie-efficiëntie en dat zal bestaan uit een mix van bronnen waarbij hernieuwbare energie geleidelijk aan een groter aandeel krijgt in die mix. Dat zal er ook voor zorgen dat er meer zal moeten geïnnoveerd worden in opslagsystemen maar ook in het inbrengen van flexibiliteit in dat systeem.

Wat zijn de belangrijkste trends die Vlaanderen in een stroomversnelling kunnen brengen?

Wij zien een aantal belangrijke trends. In de eerste plaats zien we de normen rond energie-efficiëntie in de renovatiemarkt maar ook in de nieuwbouwmarkt verstrengen. De tweede trend die wij zien is de vergroening van het wagenpark en het transportsysteem. En een derde trend is dat wij zien dat bedrijven volop inzetten op energie-efficiëntie, zowel KMO’s als grote bedrijven, om daar echt koploper te worden in Europa.

Over de blog

In deze blog komen de trekkers van het Vlaamse toekomstige energiebeleid aan het woord. Zij krijgen drie vragen waarin ze hun visie op de energievoorziening van 2050 toelichten.