Interview met Bram Claeys

  • 23 augustus 2016

 

Wat betekent duurzame energie voor u?

Duurzame energie voor mij betekent alle vormen van hernieuwbare energie. Dus niet fossiele brandstoffen zoals aardolie of aardgas, ook niet kernenergie. Maar hernieuwbare energiebronnen zoals zon of wind of duurzame biomassa. Ook in de toekomst denk ik in Vlaanderen aan geothermie, warmte uit de aarde, die we kunnen gebruiken voor onze huizen te verwarmen, voor electricteit op te wekken, ook in onze industrie. We hebben in Vlaanderen heel veel, maar we kunnen ook gebruik maken van wat er in het buitenland, of op de Noordzee, beschikbaar is.

Hoe zou het energiesysteem in Vlaanderen er volgens u moeten uitzien in 2050?

Ik denk dat het energiesysteem in de toekomst meer en meer zal gebaseerd zijn op hernieuwbare energie en op termijn volledig op hernieuwbare energie zal draaien. Dat zal natuurlijk een evolutie zijn naar hernieuwbare energie en in tussentijd gaan we nog een stuk die fossiele brandstoffen nodig hebben.

Wat zijn de belangrijkste trends die Vlaanderen in een stroomversnelling kunnen brengen?

Ik denk dat de belangrijkste trends die zullen bijdragen aan die duurzame energie toekomst, zijn dat we eerst en vooral de prijs van hernieuwbare energie zien dalen. We zien vandaag al meer en meer zonnepanelen op de daken van de mensen. Dat komt omdat die systemen ook meer en meer betaalbaar worden. Dat is belangrijk en dat is goed. Dat betekent ook dat er minder en minder ondersteuning nodig is van dat soort systemen. Ook wind en andere vormen van hernieuwbare energie gaan die richting uit en dat is heel positief.

Tweede heel belangrijke evolutie is dat we naar een mix van grote en kleine eenheden gaan, kleine zonnepanelen naast grotere energiecentrales voorverwamd op elektricteit. Waar we vandaag vooral grote, logge energieproductie hebben,  gaan we naar een mix van groot en klein.

En dat brengt me tot een denk ik, derde belangrijke trend, dat we gaan naar een energiesysteem waarbij vraag en aanbod veel meer flexibel en variabel ,organisch eigenlijk, op elkaar afgestemd zijn. Waar we nu eigenlijk een eenrichtingsverkeer hebben, gaan we in de toekomst veel meer een tweerichtingsverkeer hebben. Wat eigenlijk ook heel interessant voor de burger, voor de Vlaamse burger, want dat betekent dat hij zelf ook actief kan meedoen op de energiemarkt en niet enkel een passieve klant is maar ook actief op die energiemarkt kan gaan meedoen.

Over de blog

In deze blog komen de trekkers van het Vlaamse toekomstige energiebeleid aan het woord. Zij krijgen drie vragen waarin ze hun visie op de energievoorziening van 2050 toelichten.