Interview met Bart Tommelein

  • 23 augustus 2016

 

Wat betekent duurzame energie voor u?

Duurzaam wordt zeer vaak geassocieerd met duur, maar dat is het niet. Duurzaam is vooral energie-efficiënt zijn, minder energie verbruiken, zodanig dat we minder energie nodig hebben. En twee, ervoor zorgen dat de energie die we verbruiken, dat die proper is, dat die geen uitstoot geeft, die fossiele brandstoffen dat we die uit de weg krijgen. En een belangrijke zaak is natuurlijk het aanmoedigen van hernieuwbare energiebronnen die we proberen zoveel mogelijk te plaatsen.

Hoe zou het energiesysteem in Vlaanderen er volgens u moeten uitzien in 2050?

Ons energiesysteem in Vlaanderen die zou er moeten uitzien in een systeem zonder fossiele brandstoffen en ook zonder kernenergie. Want ook daar is er een probleem van afval. De ideale combinatie is wind, zon, warmte en geothermie. Met een goede mix , een goede flexibiliteit, waar we kunnen opslaan, waar we kunnen regelen. Die opslag is heel belangrijk en daar moeten we in de toekomst verder aan werken.

Wat zijn de belangrijkste trends die Vlaanderen in een stroomversnelling kunnen brengen?

De belangrijkste trends waar we aan moeten werken om er te geraken, aan onze energiepolitiek in Vlaanderen die we willen, zijn heel simpel. Opslag, wij moeten de elektriciteit die we op een bepaald moment door de omstandigheden produceren -  zon, wind bv. –ook kunnen opslaan. Zodanig dat we dat later kunnen gebruiken. We moeten ook aan een flexibel systeem werken waarbij wij slim energie verbruiken.  Waar wij de de momenten waarop wij energie vragen kunnen afstemmen op  het aanbod. Dat wij onze elektrische wagens kunnen opladen ’s nachts, wanneer wij overdag zon hebben geproduceerd.  Dat wij onze wasmachine kunnen laten draaien op een moment dat er veel elektriciteit is , en dat het ook goedkoper is. Maar voornamelijk dat we ook lokaal kunnen produceren, vaandaag hebben wij een heel centraal systeem waar we dan moeten zorgen dat al die energie ergens geraakt. We moeten vooral zorgen dat we dat lokaal kunnen doen en decentraal.

Over de Blog

In deze blog komen de trekkers van het Vlaamse toekomstige energiebeleid aan het woord. Zij krijgen drie vragen waarin ze hun visie op de energievoorziening van 2050 toelichten.