Integreer windturbines in elektriciteitsmasten

 

Op die manier gebruik je veel minder oppervlakte en zit de geproduceerde energie direct op het bevoorradingsnetwerk. Bovendien hoef je ook geen NIMBY-actiegroepen te vrezen: de elektriciteitsmasten staan er al en er hoeft dus geen (of weinig) extra oppervlakte ingenomen te worden.

Om de haalbaarheid en concrete invulling van dergelijke investering te testen, is het geen slecht idee een proefproject op poten te zetten in een uitloper van het elektriciteitsnet.

Voeg een nieuwe reactie toe