Ideeën over flexibiliteit en stroombevoorrading

Transporteer overcapaciteit via HVDC

Idee van WoeStijnPrediker

Maak aardgas van afval

Idee van Hein

Durf energie te belasten

Idee van Dirk

Het doel: evolueren naar een slim elektriciteitsnet.