Geef afnemers van lokale wind- en zonnestroom korting

Geef afnemers van lokaal geproduceerde wind- en zonnestroom vrijstelling van kost voor het transportnet en vrijstelling van bijdrage voor opruim van de nuclaire reactoren. Een korting van 5% op de elektriciteitsfactuur.

Heel wat windturbines en zonneparken zijn aangesloten op het distributienet en wanneer die stroom lokaal geleverd wordt, gaat die niet over het transportnet en is er ook geen kost voor het transportnet. Nu wordt die winst verdeeld over alle klanten, ook degene die stroom afnemen die door grote centrales is geproduceerd of uit het buitenland komt.

Dit is niet rechtvaardig. In Nederland heeft men dat opgelost met het 'postcoderoos'. Mensen die in de buurt van een windturbine wonen waar ze stroom van afnemen krijgen een korting op hun elektriciteitsfactuur. In Vlaanderen kunnen we aan de hand van bij de VREG ingeleverde  garanties van oorsprong perfect nagaan of de geleverde stroom afkomstig is van een lokale op het distributienet aangesloten windturbine of zonne-installatie en zo een korting geven aan de gezinnen, bedrijven, overheden die lokale groenestroom aankopen.

Reacties

Anoniem
wo 28/09/2016 - 09:22
Het postcodesysteem in België is veel minder gesofisticeerd dan in Nederland en dus niet bruikbaar voor dit idee, maar verder is dit een goed idee te noemen, dat meer billijkheid creëert.
Chris
zo 02/10/2016 - 20:11
Het NL postcoderoossyteem waarbij afnemers van lokale wind- of zonnestroom een korting krijgen is arbitrair en omslachtig. In Vlaanderen kunnen we dat makkelijk organiseren op basis van door elektriciteitsleveranciers ingeleverde Garanties van Oorsprong die aanduiden dat de stroom door wind of zon in Vlaanderen is opgewekt.
Wannes
vr 30/09/2016 - 20:43
Ik had hier ook al aan gedacht, met ook een kwaliteitslabel erbij. Wat wel nog een probleem is dat met zonnepanelenverbruik in de winter dit niet afgestemd is op de productie en het net belast wordt. Enkel mits slimme meters zou dit accurater kunnen geschat worden. In afwachting hiervan kan eventueel een distributie gebeuren van de garanties van oorsprong overheen de maanden, maar dan wordt administratie nog complexer. Ook voor lokale opslag en lokale gascentrales die aan de piekvraag voldoen zou dit interessant kunnen zijn. Ik was niet op de hoogte van de "bijdrage voor opruim van de nucleaire reactoren". Wat men daarbij zou kunnen doen is deze bijdrage verdelen overheen de producenten die nucleaire stroom afnemen, volgens garanties van oorsprong, en verplicht vermelden dat als iemand een 100% lokaal en hernieuwbaar contract neemt dit te vermijden is. Dit kan dan onze "Vlaamse nucleaire rente worden".
Johan
ma 03/10/2016 - 08:50
Zeer goed idee! Dit zou een bijkomende stimulans kunnen zijn voor mensen om energie te kopen van lokaal verankerde bedrijven die duurzaamheid nastreven, in tegenstelling tot multinationals die hoofdzakelijk naar cijfers kijken.

Voeg een nieuwe reactie toe