Gebruik VITO-rapport ‘100% duurzame energie tegen 2050’

 

Haal het VITO rapport ‘100% duurzame energie tegen 2050’ vanonder de mottenballen en focus op een meerjarenplan over regeringen heen met de drie gewesten.

In december 2012 publiceerde het VITO de studie ‘Naar 100% hernieuwbare energie in België tegen 2050’. Hierin werden de maatregelen opgesomd die België en de drie gewesten kunnen treffen om de transitie naar hernieuwbare energie te realiseren. Wie van onze beleidsmakers heeft het gelezen? Misschien moeten we daarmee beginnen…

Een duidelijk en eenduidig beleidskader voor;hernieuwbare energie vormt de basis voor verdere acties. Dat beleid zou;doelstellingen en duidelijke administratieve procedures moeten vastleggen om hernieuwbare energie te produceren. De 5 uitgetekende scenario’s (DEM, GRIN, BIO, PV, GRID) moeten gesynthetiseerd worden naar één scenario – en hier voluit voor gaan.

De onderzoekers zijn erin geslaagd om veel antwoorden te formuleren – dus de krijtlijnen zijn duidelijk.

Reacties

Wannes
vr 30/09/2016 - 18:20
Heb je een link hiernaar?
Wannes
vr 14/10/2016 - 17:25
Nogmaals eens een aantal reacties aan het overlopen, interessante links: http://www.vitoduurzaamheidsverslag2012.be/home/technologieen-voor-een-groenere-industrie/ http://www.vitoduurzaamheidsverslag2012.be/home/de-energiesystemen-van-de-toekomst-2/

Voeg een nieuwe reactie toe