Gebruik thorium ipv fossiele brandstoffen

Er bestaat een "silver bullet" als het gaat over de reductie van het gebruik van fossiele brandstoffen: Thorium. Het is goedkoop, overvloedig beschikbaar en veilig. Als overheden dezelfde inspanningen leveren zoals destijds met het Manhattanproject, kunnen we er redelijk van uitgaan dat we binnen drie tot vijf jaar in een totaal nieuwe energiewereld kunnen stappen.

Naar aanleiding van de dertigste verjaardag van de kernramp in Tsjernobyl, is het goed om iedereen er aan te herinneren dat nucleaire energie nog altijd de veiligste, zuiverste, en minst vervuilende energiebron is. Bovendien stoot kernenergie zeer weinig CO2 uit. Het is zelfs veiliger en veel minder vervuilend dan wind- en zonne-energie. 

De nieuwste ontwikkelingen zijn duizelingwekkend. China weet dat en heeft zomaar eventjes 200 nieuwe nucleaire installaties gepland. Vandaag zijn er wereldwijd 438 nucleaire installaties in gebruik, in 30 landen. De meest geavanceerde nieuwe nucleaire installaties  zoals de WAMSR (Waste annihalating molten salt reactor) zijn in staat om zomaar eventjes 98% van al het huidige nucleaire afval te verwerken. 

Willen Obama, het IPCC, De EU, Klimaatzaak, Urgenda, Greenpeace en alle andere milieuactivisten echt een einde maken aan de olie-industrie, gasboringen, fracking en kolenverbranding? Dit is de weg. Gedaan met boren naar olie op de Zuidpool, Noordpool of Alaska, gedaan met discussie over teveel CO2, hockeysticks, strategische reserves en energieafhankelijkheid van Russisch gas of Arabische olie. Thorium is de zilveren kogel die al deze problemen kan oplossen en tegelijkertijd de wereld van goedkope, propere energie voorzien.

Wanneer ik het woord "Thorium" hoort bijna bij iedereen het in Keulen donderen. Thorium is een zilverachtig metaal en is reeds lang bekend in de wetenschap. Het is genoemd naar de  Noorse god Thor die ons ook de naam 'donderdag' gaf. Volgens Nobelprijswinnaar Carlo Rubbia (CERN) is het een goedkoop, proper en vooral een veilig alternatief voor uranium. De kwaliteiten van Thorium zijn onvoorstelbaar: 1 ton Thorium produceert zoveel energie als 200 ton uranium en als 3.500.000 ton kolen. Met een handvol kan je België een week van alle energie voorzien. 

Thorium kan zo voor duizenden en duizenden jaren de volledige planeet van energie voorzien. En het ligt zowat overal voor het oprapen. Sterker nog, mijnwerkers zien het vandaag als afval, een onbruikbaar bijproduct. De VS, Australië en Noorwegen zitten gewoon vol met het spul. Eigenlijk is het vrijwel gratis. Het is zo overvloedig aanwezig dat er zich geen kartels kunnen vormen. Gedaan met de dreiging de olie- of gaskraan dicht te draaien. Bovendien heb je er maar heel weinig van nodig; alles is potentieel bruikbaar als brandstof. Ter vergelijking: bij uranium is dat slechts 0,7%. 

Thorium werkt eigenlijk als een schoonmaker in de kernreactoren omdat het ervoor zorgt dat al het restplutonium verbrandt. Voormalig NASA ingenieur Kirk Sorensen (nu werkend voor Teledyne Brown Engineering), legt dit eenvoudig uit "this is the big one", dit is waar de mensheid op heeft gewacht.

Na het Manhattan-project, eind jaren veertig van vorige eeuw, waren wetenschappers al gecharmeerd door Thorium en geïnteresseerd om het in civiele reactoren te gebruiken. Het was gewoon beter en rendabeler omdat het een hogere opbrengst realiseerde. Isotopen dienden niet gescheiden te worden, wat een enorme besparing betekent. Maar de VS hadden plutonium nodig om hun bommen te bouwen. "Dat was het doel," zegt Professor Egil Lillestol (CERN), een wereldvermaarde autoriteit op het gebied van Thorium. Plutoniumproductie is echter onmogelijk met Thorium: te veel hoge gamma stralen. Het zou gewoon niet de moeite lonen om het zelfs maar te proberen.  
    
Wanneer CERN-wetenschappers in 1999 aan de Europese commissie financiële middelen vragen om dit verder te ontwikkelen, botsen ze echter op een 'njet'. De Fransen zien het niet zitten om concurrentie voor hun nucleaire industrie op te starten. Weer is er dus kostbare tijd verloren gegaan en dit door nationale industriële belangen. 

Het Noorse bedrijf Aker Solutions heeft de ontwerpen en patenten van Nobelprijswinnaar Rubbia ondertussen gekocht en is druk bezig om in het Verenigd Koninkrijk een Thorium testreactor te ontwerpen. Het is de bedoeling om kleine ondergrondse 600MW reactoren te bouwen die walk away save zijn. De eerste reactor zou 2 miljard kosten, verdere testen zouden dan nog eens €100 miljoen vergen. 

Het idee werd intussen door andere bedrijven overgenomen. Tegen 2025 plant het bedrijf NUscalezelfs de bouw van kleine 50MW reactoren in het Verenigd Koninkrijk. Spijtig genoeg zit de EU nog steeds vast in de hernieuwbare energiedroom en zijn die bedrijven wel genoodzaakt om naar China, India en andere landen uit te wijken. 

Thoriumfluoridereactoren kunnen zelfs werken zonder de hoge druk die nodig is in de traditionele nucleaire reactoren. Dat maakt dat de reactoren niet meer kunnen exploderen. Een herhaling van Fukushima en Tsjernobyl is dan uitgesloten. 

Toen de Hongaarse wetenschapper Leo Szilard Washington probeerde te verwittigen dat de Nazi's aan een atoombom werkten, werd hij afgewimpeld. De politici, militairen en ambtenaren van die tijd beschouwden het als fictie en dachten dat het onmogelijk was. Het was Albert Einstein die via de Belgische Koningin Elisabeth erin slaagde om de aandacht van Roosevelt te vestigen op de gevaren en de mogelijkheden van de atoomgeheimen, maar het was pas bij de tweede vergadering met een speciale gezant dat Roosevelt de ernst van de situatie juist inschatte. "This needs action" sprak hij en het Manhattanproject was geboren. Het resultaat enkele jaren later was dat de atoombom de oorlog met Japan, weliswaar op een verschrikkelijke en verwoestende wijze vroegtijdig kon beëindigen, maar ook dat Stalin een halt werd toegeroepen in zijn expansiedrift naar Europa.

Ondertussen is het energiebeleid in Europa er eentje om absoluut niet te volgen, zo schrijft The Washington Post al in 2013: "Europe is becoming a green basket case". Profetische woorden... Europa gaf intussen al meer dan 1000 miljard uit aan wind- en zonneprojecten en krijgt daarvoor amper 3,8% van haar elektriciteit uit die zon en wind geperst. In Denemarken staan maar liefst 5000 windmolens, dat is 1 windmolen per 1000 inwoners. In België zou dit betekenen dat wij 11.000 windmolens bouwen (nu staan er ongeveer 300 op land). Denemarken zou al deze windmolens door één enkele kerncentrale kunnen vervangen. Ondertussen behoort de Deense elektriciteitsprijs tot de hoogste van de wereld en slaat de regering stilaan in paniek wegens de onhaalbaarheid van de hernieuwbare droom. Het brengt amper stroom op, geen extra jobs en is onbetaalbaar.

Het misbruik en de gevallen van crony capitalism zijn bovendien niet meer bij te houden. Denken we in eigen land maar aan het debacle met Electrawinds. Maar ook in Spanje was er een opmerkelijke fraudezaak: daar bleken zonneboeren zowel 's nachts als overdag dieselgeneratoren aan hun zonnepanelen te hebben gehangen. Door de gulle groenestroomcertificaten was bijstoken met diesel er rendabel. 

Maar ook in de VS, waar het zo geroemde Ivanpah zonneproject van Google als het summum van de zonnecentrales werd voorgesteld is 30% van de tijd de bijstook van gas nodig. De centrale levert slechts 20% tot 30% van het beloofde rendement. Het Re<C initiatief (renewable Energy cheaper than coal) waar Google zelf al miljarden aan spendeerde en dat geleid werd door Stanford-academici Ros Köningstein en David Fork werd stopgezet. Ondertussen gaan nu zelfs de grootse bedrijven, zoalsSunEdison failliet, ondanks de vele miljarden subsidies die overheden zo roekeloos ter beschikking stellen. 

Wanneer politici en milieuactivisten nog eens om uw miljarden belastinggeld komen vragen om in windmolens op de Noordzee te pompen, denk dan nog eens aan dit artikel. Wie zou u volgen? Wat zou u doen?

Reacties

Dirk Smets
do 25/08/2016 - 19:37
Dit is inderdaad één van de weinige mogelijke realistische toekomst beelden. Alle zogenaamde wind en zon alternatieven zijn werkelijk onbetaalbaar, inefficiënt, en onbetrouwbaar. Bovendien vergt het verschrikkelijk veel zeldzame grondstoffen om zonnepanelen en windmolens te bouwen. Daarom ook bouwen vroegere grote voortrekkers van windmolen en zonneparken hun investeringen gigantisch af. Het is gewoon weg niet rendabel, en zeker niet milieuvriendelijk. Bovendien is de ontginning van de zeldzame stoffen zeer arbeidsonvriendelijk, worden er veel mensen voor uitgebuit, en sterven er jaarlijks 100 den werknemers in de mijnen en ontginningsvelden. Eigenlijk is het dus idd onbegrijpelijk dat we in sommige EU landen nog steeds verder gaan met deze waanzin. Het zou onze politici dan ook sieren als ze resoluut een andere weg zouden durven in slaan, en dat ze de belastingbetaler uitleggen dat deze hype een verkeerde keuze was. Het zal ooit toch moeten verteld worden. Doen ze dit nu, of binnen 100 miljard subsidies.... dat is alleen nog de vraag!
De Mondige Student
do 25/08/2016 - 19:48
Na alle doom-and-gloom verhalen die groenen in de wereld sturen, is dit een verademing. Het geeft hoop dat een economische én ecologische toekomst binnen handbereik liggen. Er is alleen vijf minuten politieke moed nodig.
MGSM
vr 02/09/2016 - 15:58
De groenen worden in hun 'doom' en 'gloom' door wetenschap en reële feiten gesteund. De zeeën zijn al dood, de polen smelten massaal af, het klimaat verschuift en verandert sterk, ... en dat gebeurt allemaal NU. Politieke moed is inderdaad wat nodig is, maar is ook waar we het meest schaarste aan hebben.
Geert Legein
do 25/08/2016 - 20:01
Er zijn twee dingen die niet samen kunnen gaan, en dat is wetenschap en politiek. Wetenschap draait om feiten, niet om populariteit. Politiek kijkt maar zover tot aan de volgende verkiezing. Lobby groepen vanuit de milieugroepen en NGO's willen hun agenda opdringen zonder rekenschap af te leggen bij de burgers waarop dat beleid van toepassing is. Wetenschap moet los staan van enige inmenging door de politiek. Politici zeggen vaak: "Er is 5 minuten politieke moed nodig" Het spijtige is dat zij dus op 5 minuten een beleid er kunnen doordrukken die nefast is. Onze beschaving, onze levensduurte, onze welvaart is te danken aan 1 ding. Energie. Energie afkomstig van steenkool, nucleair en fossiele brandstoffen. Het gebrek aan deze middelen in veel Afrikaanse landen is een van de redenen waarom deze landen geen welvaart creëren. In landen als Nigeria is er olie genoeg, maar daar heerst corruptie. In landen als Venezuela is er olie genoeg, maar daar heerst het socialisme. Beide vormen van politiek houden ware vooruitgang tegen. Windmolens en zonnepanelen plaatsen in een land waar het af en toe waait en waar af en toe de zon schijnt is wetenschappelijke nonsens. Het zijn weggegooide investeringen die voor beter zaken hadden kunnen worden aangewend. Deze zaak is en blijft nucleair, of in landen die de mogelijkheid hebben, waterkracht. Thorium is al langer bekend als de betere nucleaire energie. Er vaart al een vrachtschip rond met deze technologie. Het is frequenter verkrijgbaar, in meer landen dan het geval is met uranium, en dus niet onderhevig aan corrupte praktijken van bvb de Clinton Foundation en de zaak Frank Giustra, die door de Clintons aan een lucratieve deal is geraakt met Kazachstan. Hier gaan corruptie en dictatuur hand in hand. Met een commissie voor Bill en Hillary natuurlijk. Ik laat de wetenschappelijke voordelen over aan de specialisten, maar als we nu niet investeren in deze energie, brandt er morgen geen licht meer.
Jo Nijs
do 25/08/2016 - 21:20
Ik deel je mening!
KevinP
do 25/08/2016 - 22:14
Een interessant alternatief dat meer aandacht en studie verdient!
Lenny
do 25/08/2016 - 22:22
Thorium op zich is geen betere brandstof dan uranium, integendeel het is zelfs geen brandstof maar kan worden omgevormd naar uranium. Het gevolg is een slechtere neutron economy. Wanneer men over thorium reactoren spreekt bedoelt men LFTRs, gesmolten zout reactoren die net zo goed op uranium zouden werken als thorium. Andere reactortypes hebben gelijkaardige voordelen zoals HTRs, LMFRs etc.
GJ van Ulzen
vr 26/08/2016 - 01:31
Wind- & zonnestroom zijn geen energiedragers, je kunt ze niet inblikken. Het bijplaatsen van weersafhankelijk stroomvermogen leidt dan ook niet tot verlaging van de CO2 uitstoot, het vervangt immers geen baseload bij een vraaggestuurd systeem. Sterker nog - het benodigde fossiel stand-by vermogen leidt tot een hogere CO2 uitstoot. Kijk naar Duitsland en Nederland. Het maximum percentage wat je aan weersafhankelijke stroom kunt toevoegen aan het net, ligt in Duitsland op circa 30%, en in Nederland iets lager door de afwezigheid van waterkracht. Effectief impliceert dat, dat je dus - de basale wetten der fysica volgend - uitsluitend 'fossiele' brandstoffen, waterkracht of nucleair, kunt gebruiken. Wil je CO2 emissies beperken - de primaire doelstelling, blijven dus uitsluitend de laatste twee over. Aangezien de potentie van waterkracht beperkt is - zeker in delta's, blijft er eigenlijk maar ééntje over. Nucleaire stroom. Ondanks de geluiden welke de tegenstanders daarvan produceren, is nucleaire energie géén uitontwikkelde technologie. Er zijn in de afgelopen decennia fenomenale ontwikkelingen gerealiseerd. In Azië, maar ook in Duitsland, Noorwegen, Engeland én in Nederland. De zogenaamde 'gesmolten zout reactor' is ook niet nieuw - in de zestiger jaren heeft een pilot exemplaar jaren naar volle tevredenheid gedraaid. Inherent veilig en uiterst productief. In Indonesië wordt voor 2025 deze MSR centrale opnieuw in productie genomen. Thorium als brandstof is daarbij de logische opvolger, juist vanwege de argumenten hier genoemd. Vaak wordt de Nederlandse Thorium professor Jan Kloosterman (TU-Delft) door tegenstanders geciteerd; 'Er zijn nog decennia onderzoek nodig'. Maar prof. Kloosterman doelt daarbij op onderzoek naar nieuwe materialen, waarmee de reactor vaten tenminste een gegarandeerde levensduur van 50 jaar hebben. De huidige ontwerpen ondervangen dat probleem, door domweg die reactorvaten elke vijf jaar (als Lego) te vervangen. In generieke zin, is het binnen de natuurkundig wetenschappelijke wereld dan ook geen geheim dat Thorium de enige route naar de toekomst is. Alleen wordt tegenwoordig het moment waarop die toekomst begint mede bepaald door dogma's van de milieu beweging. Maar zelfs binnen de milieu beweging/ groene elite weet men uitstekend dat een Thorium toekomst onvermijdelijk is, maar dat toegeven raakt direct aan het verdien model van Greenpeace, MilieuDefensie, Urgenda et al. En ook die medewerkers hebben een hypotheek. By far de meest verstandige route naar een emissie vrije energievoorziening is het verlengen van de levensduur van het bestaande nucleaire park, moderniseren van het kolenpark (hogere energie rendement) en financieren van MSR/Thorium onderzoek. Geld misbruiken voor het weg-subsidiëren van de exploitatie verliezen van weersafhankelijke varianten werkt daarbij averechts. Is de subsidie op, dan staat het windpark stil - kijk naar Duitsland, USA of Zuid Australië. Het Nederlandse 'Energie Akkoord' kost een slordige €100 miljard, geef daarvan zeg 10% uit aan de ontwikkeling van nieuwe nucleaire technologie en binnen 15 jaar is er geen energie probleem meer. Tegelijkertijd zullen de diverse milieuclubs gevergd moeten worden op wetenschappelijke onderbouwing van hun standpunten ... wanneer je een tractor fabriek afrekent per kilo, krijg je vanzelf zware tractors. Wanneer je business model bestaat uit het tegenwerken van technologische innovatie met apocalyptische angst verhalen als basis ... idem. Samengevat: stop met wind- & zon (zinloos en niet duurzaam houdbaar) en begin met Thorium.
J.R. Branders
zo 28/08/2016 - 17:50
Wie de CO2-uitstoot drastisch wil verminderen zonder de economie kapot te maken, moet inderdaad kiezen voor nucleaire energie. Energiebronnen met lage vermogensdensiteit zoals wind- en zonne-energie zijn ecologisch noch economisch verantwoord. Ze kunnen nooit aan de mondiale groei van de energievraag voldoen, en zijn intermitterend, waardoor er altijd fossiele backup nodig zal zijn. Nucleaire energie heeft een zeer hoge vermogensdensiteit en stoot geen CO2 uit. Densiteit = groen. Daarom zijn er steeds meer verstandige ecologisten die inzien dat nucleaire energie de enige realistische optie is om de CO2-uitstoot te verminderen.
MGSM
vr 02/09/2016 - 16:11
Ik begrijp niet waarom voorstanders van thorium-kerncentrales zo sterk tegen wind en zonne-energie gekant zijn? We combineren nu toch ook al de verschillende energieproductievormen? Of willen ze hier weer een subsidie voor die gefinancierd wordt door de belastingbetalers? Als de technologie rendabel en veilig is, onderneem dan zelf iets en zet zo een centrale neer. Alleen moet er blijkbaar nog wat duidelijkheid komen over het afval want om de vijf jaar moet blijkbaar de reactor vervangen worden: waar blijven we met die reactoren? Kolen blijft een NOGO: we moeten weg van het gebruik van koolstofverbindingen uit de bodem die verbrand worden en CO2 uitstoten.
Dirk Vansintjan
vr 02/09/2016 - 17:08
Op de website van Aker Solutions geen woord over Thorium...?
Jan
vr 09/09/2016 - 12:18
Wie zoekt die zal vinden, Dirk ;-) Wikipedia Norway: "In late 2012, Norway's privately owned Thor Energy, in collaboration with the government and Westinghouse, announced a four-year trial using thorium in an existing nuclear reactor. In 2013, Aker Solutions purchased patents from Nobel Prize winning physicist Carlo Rubbia for the design of a proton accelerator-based thorium nuclear power plant"
john
za 03/09/2016 - 11:00
Willen we streven naar goede en efficiënte oplossingen voor energiebeleid dan moeten we in dit denkprocess drie denkfouten vermijden. Ten eerste moeten we rekening houden met de economische rendabiliteit gedurende de eerste periode waarbij deze technologie nog niet op punt staat. Speculeren dat iets wat nu niet rendabel is, rendabel zal zijn op lange termijn is een veelgemaakte fout wanneer het gaat over duurzame energie. Ten tweede moeten moeten we alle mogelijkheden onbevooroordeeld en los van alle politiek gelobby kunnen bekijken. Geen taboes. Helaas teren vele politici hier op de vooroordelen van een kiespubliek. Ten derde moeten we beseffen dat ook bestaande technologieën die nu als niet duurzaam worden beschouwd (misschien zelfs dieselmotoren, kernenergie ...) ook aan een continu innovatief denkproces onderworpen zijn waardoor ze in huidige context toch nog de beste oplossing zouden kunnen vormen. In deze context moeten we de thoriumreactoren inderdaad grondig overwegen en bekijken, ze bieden heel wat voordelen en zouden inderdaad wel eens "the silver bullet" kunnen zijn.
Kris Soret
di 06/09/2016 - 13:34
Wie is de auteur van dit artikel? Hoe betrouwbaar en wetenschappelijk verantwoord zijn al deze beweringen? Staat 'Stroomversnelling Vlaanderen' (wat dat ook moge wezen) hierachter?
Evelien Chiau
wo 07/09/2016 - 22:01
Dag Kris, Stroomversnelling Vlaanderen nodigt alle Vlamingen met goede ideeën uit om deel te nemen aan dit online panel. Je kan jouw idee ingeven over hoe Vlaanderen in de toekomst zal omgaan met energie-efficiëntie, hernieuwbare energie, flexibiliteit van energiebevoorrading, financiering … Bovendien nodigen we je uit om online met elkaar in debat te gaan. Samen gaan we op zoek naar de topideeën. Deze ideeën koppelen we terug naar de politici en experts. Hun feedback koppelen we dan weer terug met het online panel - maar dat is pas voor een volgende fase. Nu mag iedereen vrij zijn of haar ideeën delen.
Jan
vr 09/09/2016 - 12:21
Beste, U kan in de tekst op de hyperlinks klikken, dan komt u bij de bronnen die bij het artikel horen vanzelf wel uit. Ik heb ook een langere reactie op de meerdere vragen die er hier op het forum gesteld worden. Wellicht kan dit u ook verder helpen.
Ludo
wo 07/09/2016 - 16:32
Ik hoorde het inderdaad in Keulen of waar ook donderen toen ik over Thorium las. Als ik het echter op Wikipedia opzoek is het toch misschien niet die fantastische oplossing die men voorspiegelt.
Jan Jacobs
vr 09/09/2016 - 10:32
Graag wil ik reageren op de opmerkingen en vragen die hier op het forum worden gesteld, omtrent mijn voorstel om meer op thorium en ook wel op de allernieuwste generatie van nucleaire installaties in te zetten. Laat mij beginnen, met te zeggen, dat ik niet tegen windmolens, zonnepanelen of zelfs elektrische voertuigen ben. Dat is een positie waar je snel in terecht komt als je twijfel uit over de haalbaarheid van dergelijke technologieën. De opmerkingen die ik maak wanneer het over die technologieën gaat, gaan over de haalbaarheid en betaalbaarheid en de wenselijkheid van die zaken. Volgens het internationaal energieagentschap (IEA) zal tegen 2040 Wind en zon nog steeds maar 2,4% van alle energie leveren wereldwijd. Echter in het Westen zal het meer zijn. Dat hopen veel bewindsvoerders en milieuorganisaties althans. Tot nu toe lukt dit niet. Europa gaf de voorbije 10 jaar meer dan 1000 miljard uit aan zonneprojecten en windmolens. Slechts 3,8% van alle elektriciteit werd opgewekt. Dat is zondermeer slecht. Ik pleit voor realisme. Elk jaar komt er wereldwijd 1 Brazilië bij aan energievraag. Ik wil dit uitleggen in een begrijpelijk concept, vandaar die vergelijking. Indien windmolens alleen die toename zouden moeten volgen, dan moeten er dagelijks 241km2 windmolens worden geplaatst wereldwijd. Of jaarlijks moeten er 88.000km2 zonnepanelen worden gelegd. Dit moet de wereld dan minstens nog 40 jaar doen. Alleen om de toename aan energievraag te kunnen voldoen. Dat gaat niet gebeuren. Zoveel moge duidelijk zijn. Cijfers Manhattan instituut, van Robert Bryce. U kan dit opzoeken. Elke persoon in de EU verbruikt 125kHw per dag. Dat is meer dan 46.000kWh per jaar per persoon. Dat is enorm. In België is het trouwens hoger, 181kWh. Om maar te zeggen. Gegevens professor Mackay. U kan dit opzoeken. In mensentaal. Zonnepanelen brengen 4000kWh per 30m2 per jaar op. Om in 1 persoon AL zijn energiebehoeften te voorzien, dan heb je ongeveer 350M2 panelen nodig. Schaal dit op naar België en je hebt 4000km2 nodig (zonder ruimte voor onderhoud tussen de panelen) Verdubbel het dus en je hebt 8000km2 nodig. Zonder mogelijke batterijen, die nodig zijn voor opslag van elektriciteit, wanneer de zon niet schijnt. We gaan dus 25% van ons land vol leggen met PV panelen. Dat is dus onbetaalbaar, onhaalbaar en onwenselijk gewoon. Er zijn voorbeelden waar men al probeerde op kleine schaal om 100% hernieuwbaar te gaan. El-Hierro op de Canarische eilanden, is zo een experiment. 10.000 inwoners, eiland, zee, wind, zon en berg om energieopslag te doen. Het is een ramp. 82 miljoen investering, en 50% van de tijd is er bijstook van diesel nodig. De prijs van elektriciteit is er onbetaalbaar. Schaal zoiets op naar ons land en je spreekt over 100 miljard investering en nog steeds 50 fossiele brandstof nodig. Dit geldt ook voor Denemarken trouwens. 5000 windmolens en onbetaalbare elektriciteit. Bovendien zijn windmolens en zonnepanelen niet milieuvriendelijk: er is enorm veel co2 nodig om de grondstoffen te delgen en die machines te produceren, plaatsen en onderhouden. Een windmolen, dat is 200 ton staal, 2 ton koper en speciale zeldzame aardmetalen en ook 4000 ton beton om hem te plaatsen. Ook is er per MgW 220 ton kolen nodig om die molen te maken. De productie van zonnepanelen is zeer toxisch en totaal niet milieuvriendelijk. Maar al die processen gebeuren in China en Taiwan ( 80% vd wereldproductie). Dat is ver van onze comfortabele Westerse deur. Dan mag het wellicht. Zeggen dat nucleair afval maakt en niet zien dat wind en zon milieurampen veroorzaakt is gewoon blind blijven voor de realiteit. Tenslotte, gaat het over de reden, waarom wij wel windmolens of zonnepanelen nodig zouden hebben. Daar is geen enkele zinnige reden voor. Wanneer nucleair en gas ons 100% kunnen voorzien in al onze energie, is het onzinnig en gewoon economische zelfmoord om daar nog wind en zon aan te koppelen. U voelt dit beleid vandaag al in uw portefeuille. Wie denkt dat er iets aan het klimaat zal veranderen omdat wij windmolens en zonnepanelen plaatsen. Die raad ik aan om de academici Ross & koningstein van Stanford te lezen. Deze heren hebben vijf jaar lang voor Google getracht het energievraagstuk op te lossen. Hebben in de praktijk miljarden projecten zoals Ivanpah en Crescent Dunes mogen uitproberen. Hun conclusie: Hernieuwbare werkt niet en gaat nooit werken. Die droom moeten we opbergen. Co2 blijft 100 jaar in de atmosfeer en door meer hernieuwbare te produceren, produceren we nu meer co2 ipv minder; kijk daarvoor naar Duitsland, dat niet minder maar meer kolen verbruikt dan vroeger. Hetzelfde voor Japan, dat nu 26% meer fossiele brandstoffen verbruikt dan vroeger. Aan het klimaat en co2 gaat het dus niets verbeteren. Al sinds de mens energie maakt, nemen wij als mensheid een berekende risico om die levensnoodzakelijke energie te produceren. De eerste mens deed het met hout, dan walvisvet, kolen, olie, gas en tenslotte nucleair. De decarbonisatie van onze energiebehoefte is heel natuurlijk gegaan. Er is geen enkele vorm van energieproductie die betere, veiligere en zeker op de lange termijn goedkopere energie kan leveren, dan nucleair en thorium. De nieuwste generatie nucleaire reactoren kan nu zelfs 98% van et reeds bestaande afval verbranden. Hoe hernieuwbaar is dat wel niet. Uit zeewater kan nucleaire brandstof worden gehaald en thorium is vrijwel onuitputtelijk op aarde aanwezig. Dat is nieuwe technologie en vooruitgang. Niet windmolens die al 2000 jaar bestaan. Wanneer u leest over thorium en gelijk welke stof die nadelig is, denk daar hier eens aan. Elk medicijn dat u neemt heeft een bijsluiter waar de nevenwerkingen staan. Maar neemt toch die paracetamol tegen hoofdpijn. Omdat er ook een voordeel is. Het gaat over de dosis. Alles is toxisch en niets is toxisch. Gaat er maar om hoeveel u ervan inneemt. U kan altijd aan risicoanalyse doen, maar doe ook eens aan batenanalyse. Laat u dus niets wijsmaken over schadelijke radioactiviteit. De meest radioactieve plaats op aarde is niet Tsjernobyl, Fukushima of zelfs niet de plaatsen waar men één van de 2000 atoombommen ( ja het zijn er zoveel) heeft laten ontploffen. Maar de longen van een roker zijn het meest blootgesteld aan radioactiviteit. “Suggesting that renewables will let us phase off fossil fuels in the United States, China, India, or the world as a whole is almost the equivalent of believing in the Easter Bunny and the Tooth Fairy” Klimaatwetenschapper James Hansen. Nasa Goddard. Hopelijk is dit een antwoord op de vele vragen hier op het forum. Laten we niet na de loonhandicap ook nog eens een energiehandicap toevoegen. Onze staatsschuld is een trieste erfenis voor onze kinderen en kleinkinderen, laten ze niet ook nog eens een hernieuwbare nachtmerrie nalaten.
Christiaan
ma 12/09/2016 - 23:49
Ik gebruik slechts twee energiebronnen : elektriciteit en stookolie. Mijn persoonlijk verbruik is 15 kWh per dag ( jaargemiddelde) aan elektriciteit (rij hierbij reeds volelektrisch). Met 40 zonnepanelen en batterijen is dit terug te voeren tot 8 kWh per dag Mijn persoonlijk verbruik is 27 kWh per dag (jaargemiddelde) aan fossiele brandstof voor verwarming.. Met een warmtepomp is dit te reduceren tot 9 kWh per dag. Som: 17 kWh per dag met een veilige en bestaande 'off the shelf'-techniek. Als ik Wikipedia mag geloven zijn er problemen met thoriumcentrales waar nog geen oplossing voor bestaat: waterstofisotopen waar men geen raad mee weet, voor de start up van zo'n centrale is een hoeveelheid zeldzaam uranium-233 nodig, 17% van de afval vervalt pas na 300 jaar tot een accepteerbaar niveau, cesium-fluoride is hierbij sterk oplosbaar in water wat dus een nabehandeling gaat vergen als men dit voor 300 jaar in de bodem wil laten verdwijnen en er blijken grote problemen met de levensduur van het grafiet. Het is trouwens verkeerd te denken dat 'groene jongens' iets fundamenteels tegen kernenergie hebben. Die hebben alleen maar een probleem met de gevaren ervan bij een nucleair ongeval, vooral in dichtbevolkte gebieden als de onze. Duitsland gaat mettertijd alle kerncentrales sluiten en ik kan me niet voorstellen dat ze hierbij risico nemen op een energietekort.
Jan
wo 14/09/2016 - 11:55
België verbruikt 181kWh per per Belg, per dag aan energie. Dat is ALLE energie. Huishoudens, industrie, trein, tram, bus, auto etc. Europees gemiddelde is dat 125kWH. Cijfers David Mackay en indicatoren van duurzame ontwikkeling website. Dat we minder gaan verbruiken is al een verhaal dat zeer lang meegaat. Toch verbruiken we altijd maar meer energie. Wat we ook net uit het oog mogen verliezen is dat onze energie zeer duur gaat worden ( al is) en dat dit tegenover andere landen die zich volop ontwikkelen, wij een zwaar nadeel gaan krijgen. Na de loonhandicap, nu de energiehandicap. Onze welvaart is in gevaar, onze enige is in gevaar. U haalt Duitsland aan als voorbeeld. Duitsland stookt nu meer kolen dan ooit en komen zijn de dodelijkste vorm van energie; Willen we dat? U haalt problemen aan ivm thorium en wellicht ook nucleair. Maar er bestaat geen enkele energievorm zonder enig gevaar. Maar deze is veruit de veiligste. Frankrijk (hoogradioactief afval) sinds 40 jaar stock, dat is bijvoorbeeld voor gans Parijs slechts 4 vaten, die super veilig zijn weggestopt. Het nul risico bestaat niet. Maar dichter dan dit zal u niet komen. Ik wil voor betrouwbare, goedkope energie gaan. Wind en zon al dit nooit zijn. Misschien dat het nog 10 of 20 jaar duurt voor we dit inzien, en we dan al collectief veel armer zijn geworden. Maar zo is dat nu eenmaal. Als groene jongens alleen schrik hebben van nucleaire, waarom dan niet van de dodelijke materialen die uit mijnen komt om zonnepanelen te maken? 80% van alle zonnepanelen worden in China en Taiwan gemaakt. Met kolencentrales. Nee het klimaat is er niet mee gered en het heeft ook geen zin. Waarom dit pad dan bewandelen? Waarom dit risico nemen? het is ideologische verblinding. Nog dit even meegeven. Oliesector is heel erg PRO- wind en zon. Die weten immers dat dit NOOIT gaat werken. Daarom dat ze het ook omarmen; Vergeet dat niet.
Christiaan
di 20/09/2016 - 01:23
Ik heb niets tegen kernergie op zich , maar a.u.b. niet hier ! China en andere landen hebben het voordeel dat ze hun centrales in weinig bevolkte gebieden kunnen bouwen , wij niet ! Al eens gedacht hoe je hier 1 ,miljoen mensen gaat evacueren als één van de Doel of Tihange ruïnes het gaat begeven ? En hoe lang gaat het duren vooraleer dergelijke nieuwe centrales operationeel zijn ? Tien jaar vanaf de eerte steenlegging of , zoals de huidige prognoses aangeven , 20 jaar. De bouw van windmolenparken voor onze kust gaat alleszins minder tijd kosten , en om de energie ervan te bufferen kan men hierbij in zee nog een stel valmeren voorzien. Burgers hebben zoals ik als voorbeeld aangaf , de mogelijkheid een groot deel van hun eigen energiebehoeften te genereren waardoor de vraag naar externe bronnen best met een factor 4 kan dalen. De 17 kWh/dag die ik aanhaalde is wat mijn vraag aan energie zou zijn aan een externe energie lverancier. Het verbruik van 181 kWh die je aanhaalt is bedrieglijk omdat dit in normale omstandigen door een gezinshuishouden nooit verbruikt kan worden. Het is de verantwoordelijkheid van industrie en eigenaars van publieke gebouwen / burelen om ook in een deel van hun eigen energiebehoeften te voorzien. Uiteindelijk hoeft het gebruik per inwoner niet te dalen , de vraag naar energie van centrale productieenheden moet dalen. Het is dus nodig om een model te berekenen wat aan energie lokaal geproduceerd/bespaard kan worden met de huidige techniek , en wat nog als tekort van entrale productie eenheden gevraagd zal worden. Dit is een realistische te bewandelen weg , waaruit eventeel zou kunnen blijken dat we in de toekomst met ons huidig arsenaal aan niet nuclaire energiecentrales geen tekorten zullen hebben. Wat ik niet accepteer als verdediging voor het gebruik van nucleair materiaal is dat zonnepanelen / batterijen dodelijke stoffen zouden bevatten. Het hoofdbestandeel van zonnepanelen is silicium , zeezand dus. Lithium voor de batterijen zit overal in de aardbodem verpreid , en voorts , als men uitsluitend kiest voor de lithium-ijzer-fosfaat ( LiFePO4 ) types is er geen ontginning van cobalt nodig. Zowel zonnepanelen als LiFePO4 batterijen zijn perfect recycleer , en eenvoudiger dan alle consumenten electronica afval die tegenwoordig op een onverantwoorde manier behandeld wordt. Ik wil hier nog een laatste bemerking aan toevoegen. De uitstoot van CO2 is een probleem , maar dit kan de natuur voor het ogenblik nog aan. Een groot probleem in de toekomst zal echter de verspreiding van methaan ( aardgas ) in de atmosfeer worden , en al zeker als de temperatuur van de aardatmosfeer nog zal stijgen. Als we ons hiervan willen sparen , dan zullen we "liefst" alle methaan dat nu nog in de bodem steekt opstoken en alle andere vormen van verbranding stoppen ( pellets , steenkool , olie en zijn derivaten ) .. Als de toendra in Siberie ontdooit krijgen we een ontzaglijk probleem. Methaan is op zich ook een broeikas gas waardoor de opwarming versneld zal toenemen , en er is geen natuurlijk organisme dat dit methaan kan omzetten.
Eric
di 20/09/2016 - 18:01
Toen ik als felle tegenstander van "kernenergie" leerde hoe een Thorium MSR werkt was ik meteen verkocht. Een Thorium fueled MSR is van een heel andere orde dan Uraniumgestookte PWR's, niet vergelijkbaar qua veiligheid, efficientie en afval. Wat mij betreft meteen een Thorium MSR in Doel en of Tihange.

Voeg een nieuwe reactie toe