Gebruik oude groeves voor energieopslag

Maak gebruik van de ongebruikte zand-, grint- en steengroeves om overtollige energie op te slaan door het creëren van een niveauverschil dat kan worden opgevuld bij overschot aan energie en geledigd worden bij tekort.

Reacties

Fre
di 06/09/2016 - 00:25
Supergoed idee! Ben alleen bang dat: -gravitaire opslag heeft heel grote gewichten of hoogtes nodig om relevant te zijn -groeves zijn mogelijks niet altijd goed ontsloten door een elektricteitsnet -verhuren als duik- of motorcrosslocatie zijn mogelijks lucratiever
Hendrik Pasmans
wo 07/09/2016 - 23:10
Een variant hierop is het gebruik van de vele oude mijnschachten dat dit land rijk is, voor hetzelfde concept. Daar is een hoger hoogteverschil beschikbaar. Het water kan dan opgeslagen worden in de mijnschachten en zelfs in bassins bovengronds. Bij conventionele waterkracht is inderdaad het hoogteverschil cruciaal om de enorme druk te bekomen die nodig is een turbine aan te drijven. Echter, de Vlaamse startup 'Turbulent', die bij het startevenement van Stroomversnelling een presentatie heeft gegeven, heeft een nieuw type waterturbine ontwikkeld, die veel kleiner is en slechts enkele meters hoogteverschil nodig heeft om efficiënt te zijn. Als men nu meerdere van deze turbines in serie plaatst onder elkaar, en de zwaartekracht haar werk laat doen, kan men een significante hoeveelheid energie opwekken. De beperkende factor van deze 'batterij' is dan het volume aan water dat beschikbaar is.
Fre
za 10/09/2016 - 00:57
Nadeel van die turbulenturbines is dat ze niet kunnen pompen. Hetgeen cruciaal is voor een economisch haalbaar plaatje. En men kan uiteindelijk werken met een valbuis. De hoeveelheid aan potentiële energie is iig. dezelfde.
Hendrik Pasmans
ma 12/09/2016 - 22:54
Nabij het Albertkanaal bijvoorbeeld komt men soms grote, vervallen hangars/silo's tegen, die eveneens dienst zouden kunnen doen als 'batterij'. Als men waterbassins in zulke hangars zou bouwen kan men het concept in mijn commentaar hierboven eveneens toepassen. Een extra mogelijkheid is het gebruiken van de grote dakoppervlakte om regenwater op te vangen en daarmee rechtsreeks de bassins te vullen.

Voeg een nieuwe reactie toe