Gebruik op- en neergaande beweging getijden

Het gebruik van de getijden om elektriciteit op te wekken is gekend. Eb en vloed drijven dan via schroeven generatoren aan. Het systeem dat ik voorstel gebruikt de op- en neergaande beweging van het getij.

Als zeiler zie ik regelmatig de vrachtschepen voor anker liggen op de rede van Vlissingen. Op een ritme van zes uur gaat een gigantische massa 5  à 6 meter op en neer. Mijn systeem gaat de enorme kracht die je kan ontwikkelen tussen een  vlotter van bv 1000m2 en in de grond verankerde geleiders gebruiken om perslucht in  drukvaten op te slaan (kunnen eventueel onder zeeniveau liggen voor de koeling).

Met deze samengeperste lucht worden dan (op het vasteland) een aantal vliegwielen met voldoende massa aangedreven om een cluster generatoren aan te drijven. Het voordeel van de "veerkracht" van perslucht is dat het vliegwiel aan een constant toerental kan draaien. De kentering die bij gewone getijden  de generators laat stilvallen kan opgevangen worden door voldoende reserve perslucht te hebben.

Dit alles werkt met 100% groene energie, een idee van Archimedes, de samendrukbaarheid van lucht en het principe van het vliegwiel ... Ik ben dit idee grondiger aan het uitwerken en verzamel onderdelen om een schaalmodel van dit systeem te maken.

Voeg een nieuwe reactie toe