Durf energie te belasten

Heel eenvoudig: durf energie duur te belasten zodat de fondsen ervan kunnen gebruikt worden om nieuwe initiatieven op te zetten.

Ik heb in mijn carrière gezien dat men bespaart en kan besparen als de prijs van de kWh voldoende duur is, en dat niet lijkt te lukken wanneer als hij goedkoop is.

Reacties

Rita
zo 28/08/2016 - 11:59
We betalen ons nu al blauw aan stroom, absoluut geen goed idee.
Thomas Van de Steene
di 30/08/2016 - 08:28
Idd, de prijs die de consument betaalt voor energie is nu gewoonweg schandalig. Geen goed idee.
Erik
zo 28/08/2016 - 14:29
Belast niet de energie maar rechtstreeks de vervuilende energiebron: diesel, benzine, gas, mazout ... Dat maakt energie uit vervuilende bronnen duur en groene energie goedkoper.
Fre
ma 29/08/2016 - 09:58
Volledig akkoord! Kijk naar Noorwegen daar stapt men massaal over naar EV's omdat brandstofwagens zeer hoog belast worden. En wanneer iedereen is overgestapt voert men gewoon een kilometerheffing in. En op 10jaar tijd is 80% van het wagenpark vergroend.
MGSM
vr 02/09/2016 - 16:21
En ondertussen produceren de Noren grote hoeveelheden gas en petroleum die ze aan de rest van de wereld verkopen en exporteren...duurzaam hoor, die Noren. En wordt die elektriciteit voor de elektrische wagens daar niet geproduceerd met hun eigen olieproducten als basis ?
Fre
di 06/09/2016 - 00:50
Nee, 95% van de Noorse stroom komt van hydrocentrales in de bergen en florden.
Ludo
ma 05/09/2016 - 16:30
Noorwegen kan zoveel subsidies geven aan elektrische voertuigen omdat zij een eigen winning aan fossiele brandstof hebben, België heeft dat spijtig genoeg niet.
Ludo
ma 05/09/2016 - 16:30
Volledig akkoord
Hendrik
wo 31/08/2016 - 07:56
Volgens een recent rapport van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) ontvangen de bedrijven in de sector van de fossiele brandstoffen jaarlijks wereldwijd 4,7 biljoen euro aan subsidies. In dat bedrag zijn ook de "werkelijke kosten" begrepen die verbonden zijn aan de schade aan het milieu, en aan de volksgezondheid. Die worden nu afgewenteld op de bevolking en niet betaald door de vervuilers.
Dirk G
zo 04/09/2016 - 08:47
Slecht idee om dingen duurder te maken, vooral basisbehoeftes. Wat wel goed kan zijn is overconsumptie duurder maken. Een gemiddeld Vlaams gezin verbruikt 3200 KWh elektriciteit per jaar. Wie meer verbruiktkan die energie ook duurder betalen. Dat zet aan tot zuinig omspringen met energie en raakt niet aan de basisbehoeften.De eerste KWhs kunnen dan goedkoper gemaakt worden waardoor iedereen er wat aan heeft.
Fre
di 06/09/2016 - 00:53
Wij verwarmen met een warmtepomp, hebben 2 elektrische wagens en hebben een normaal gezinsverbruik... Volgens uw redenering zijn we dan verspillers? (overconsumptie) Voor de Turteltaks in ieder geval wel. Op enkele jaren alle fossiele brandstoffen uit ons huis geweerd en nu dubbel en dik de Turteltaks in onze factuur. Nee, de vervuiler moet betalen. Er moet meer belasting komen op vervuilende stoffen en dan schakelen de mensen automatisch wel over.
MGSM
ma 03/10/2016 - 14:02
Een progressief tarief is inderdaad een oplossing tegen overmatig energieverbruik maar hypothekeert niet het feit dat energie een basisbehoefte is. Grootverbruikers zoals bedrijven mogen dan ook niet vrijgesteld worden van het hogere tarief bij hoger verbruik. Als men het energieverbruik deelt door het aantal personeelsleden en dus het energieverbruik per werknemer als basis neemt, zullen de kapitaalsintensieve industrieën (met weinig personeel) relatief meer voor hun energieverbruik moeten betalen, maar men spoort ze dan ook het meeste aan om te besparen op energieverbruik, en daar is ook het meeste besparingspotentieel op energieverbruik. Tevens zullen er geen arbeidsplaatsen bedreigd worden door een verhoogde energieprijs, wat nu vaak het tegenargument is.
Ludo
ma 05/09/2016 - 16:31
Nog meer belasten na wat er het laatste jaar al is bijgekomen? Nee dank u.

Voeg een nieuwe reactie toe