Differentieer biomassa van hernieuwbare energie

Differentieer biomassa en biobrandstoffen van duurzame hernieuwbare energie. In rapporten over hernieuwbare energie worden biomassa en biobrandstoffen nog steeds als hernieuwbare energie beschouwd, hoewel ze vaak een belastende milieu-impact hebben en het gebruik van land, water en meststoffen nog meer onder druk zetten.

De perceptie dat dit "groene" energie is, stimuleert verkeerde investeringsbeslissingen, zowel bij de overheid als in de industrie. Om tot een echt duurzaam energiebeleid te komen, moet er ingezet worden op energiebronnen die de primaire energie van de zon op een directere en efficiëntere manier benutten (zoals zon, wind, hydro, etc).

Reacties

Walter
di 27/09/2016 - 20:41
Biomassa en biobrandstoffen zijn wel degelijk vormen van hernieuwbare energie. We kunnen dus uit de afval evenals uit landbouwprodukten energie produceren . De afval kan zo interessant benut worden, en wat de landbouwproducten betreft, hebben we elk jaar de nieuwe oogst welke kan gebruikt worden.

Voeg een nieuwe reactie toe