Clean Power for Transport

  • 7 juni 2016

Het verkeer is de belangrijkste bron van fijn stof in de lucht, wat zeer schadelijk is voor onze gezondheid. We zijn ook koploper in Europa in het uitstoten van schadelijke stoffen. Daarom moeten we dringend werk maken van een groenere mobiliteit. 

Gaan we zoals Noorwegen naar een ban op diesel- en benzinewagens? In deze workshop behandelen we dergelijke vragen en komen de alternatieve technologieën aan bod: CNG, elektrisch, waterstof, of nog iets anders?

Nieuwe technologieën gaan gepaard met een aantal uitdagingen:

  • de kostprijs (TCO)
  • een beperktere actieradius
  • een nog gebrekkige infrastructuur op vlak van laad- en tankpunten

Dit en andere uitdagingen worden besproken in deze workshop.

Volgende sprekers zullen dit panel begeleiden

Joeri Van Mierlo: Prof. Dr. ir. Joeri Van Mierlo (@jvmierlo) is professor aan de Vrije Universiteit Brussel, waar hij de leiding heeft over MOBI (@MOBI_VUB) (Mobility, Logistics and Automotive Technology Research Centre)

Carl Veys: (@carlveys) voorzitter TRAXIO (@TRAXIO_be)

Moderator: Jochen De Smet @jochendesmet

Presentatie pdf bestandClean power for transport.pdf (5.82 MB)