Betrek landbouwers bij energietransitie

Landbouwers zouden gestimuleerd moeten worden om een rol te spellen in de energietransitie:
- de stallen hebben meestal grote daken waar makkelijk zonnepanelen kunnen op geïnstalleerd worden;
- de velden (grote open ruimtes) zijn ideale plekken om windmolens neer te zetten;
- organisch afval/mest is ideaal voor de opwekking van biogas in een biovergister.

Er kan bijvoorbeeld een regeling komen waarbij de overproductie aan energie tegen gunstige prijzen wordt vergoed. Een andere optie is een regeling waarbij energieleveranciers verplicht worden om een bepaald percentage van hun energie-opwekking uit groene stroom te halen, waardoor ze dan daken en stukken veld kunnen huren van de landbouwsector. Eventueel zouden ook burgers die geen eigen energie kunnen opwekken een stuk van zo'n installatie mee kunnen financieren

Reacties

Philippe
za 24/09/2016 - 17:02
www.youtube.com/watch?v=1uZCTtBhIeE

Voeg een nieuwe reactie toe