Belast energie van fossiele afkomst

Geef geen subsidies meer aan hernieuwbare energie, maar belast energie van fossiele afkomst.

Reacties

Ron
za 10/09/2016 - 21:08
Goed idee om een heffing op fossiele brandstof te heffen. Maar gebruik die om subsidie te geven aan zero uitstoot. Na jaren zullen er minder heffingen zijn en dus minder subsidie.
Wannes
di 13/09/2016 - 22:19
Ik ben een voorstander om via marktwerking en extra taksen (bijvoorbeeld op restwarmte, op nucleair afval, inflexibiliteit, ...) hernieuwbare energieën hun plaats te geven zonder subsidies. Het BTW-tarief op steenkool is echter slechts 12% in plaats van 21%, dus ik zou beginnen met deze maatregel af te schaffen, om zo de centrales die Liminus dreigt te sluiten, omdat de steenkoolcentrales veel goedkoper zijn, te proberen tegen te gaan. Gascentrales zijn momenteel nog soms nodig om variabiliteit op ons net op te vangen, en na sluiting kerncentrales voor de strategische reserve. Ik wil ze dus niet teveel extra belasten, al kan een gedeeltelijke verschuiving van distributienettarieven van electriciteit naar gas dit mogelijks verhogen (confer elders voor dit topic.)
MGSM
za 01/10/2016 - 12:54
Als je het doet op fossiele brandstof, moet het ook gebeuren op nucleaire brandstof - het nucleair afval zorgt misschien niet direct voor klimaatopwarming maar wel voor een enorme milieukost op bodem, water, lucht, etc.

Voeg een nieuwe reactie toe