Behoud het laagcalorisch gasnet

In Vlaanderen overweegt men nu om het laagcalorisch gasnet om te bouwen naar hoogcalorisch gas. Dat gaat honderden miljoenen euro's kosten. Dit zou nodig zijn omdat er vanaf 2030 geen laag calorisch gas meer geïmporteerd wordt uit Nederland. In Nederland kampt men met hetzelfde probleem, maar kiest men voor het behoud van het laagcalorisch gasnet.

Dit biedt voordelen omdat de kosten om biogas op te waarderen naar laagcalorische kwaliteit lager zijn dan wanneer naar hoogcalorisch gas wordt opgewaardeerd. Daarnaast kan hoogcalorisch gas omgezet worden naar laagcalorisch gas door niet alleen stikstof bij te mengen, maar ook waterstof en onopgewaardeerd biogas (methaan + CO2).

Het uiteindelijke doel is om het gebruik van fossiel gas per 2050 naar 0 te reduceren. Men zet op flinke schaal in op:
- energiebesparing (onder meer door subsidie voor isolatie van woningen);
- andere bronnen van verwarming van woningen, zoals warmtepompen,
geothermisch, zon-thermisch en elektrisch;
- duurzaam gas: biogas, power-to-gas (met en zonder methanisering),
vergassing van biomassa gevolgd door methanisering.

Reacties

Wannes
di 13/09/2016 - 22:40
Lijkt me een goede argumentatie, zeker om een toekomstige afzetmarkt te hebben voor biogas en gas uit Power-to-gas, al ken ik er de details niet van. Heb je cijfermateriaal en bronnen? Om hiervan een business-case te maken en de haalbaarheid te analyseren heb je vele informatie nodig. Ik denk onder andere aan: - maximale omzetcapaciteit Loenhout & Lillo van hoogcalorisch naar laagcalorisch, en ook voor de stations in Wallonië - gebruikscijfers van laagcalorisch gas (eventueel ook professionele grootverbruikers die geografisch niet ver van het hoogcalorisch net zitten en overgeschakeld kunnen worden) - huidige productie biogas in Vlaanderen en raming extra potentiele verhoging - mogelijkse overige bronnen gelijkaardig laagcalorisch gas of biogas (via schip naar Antwerpen) ter aanvulling - kostenraming power-to-gas-installatie in Lillo met overschotten nucleaire en geimporteerde energie snachts - kostprijs & haalbaarheid opwaarderen biogas Men kan in de laagcalorische gebieden mogelijks een hoger distributienettarief vragen, om warmtenetten aantrekkelijker te maken en zo ook de vraag naar laagcalorisch gas te verlagen? Is er trouwens een substantieel verschil in efficientie energieomzetting in condensatieketels? Ik neem aan van wel? Het zal wel moeilijk om deze situatie enkel op Vlaams niveau te bekijken, maar moet ook op Federaal niveau bekeken worden. Een kaart van het laagcalorisch netwerk, dat in Vlaanderen vooral in Antwerpen zit vind je hier: http://www.fluxys.com/belgium/nl-BE/About%20Fluxys/Infrastructure/BlendingStations/BlendingStations
Gerben
di 04/10/2016 - 13:15
Voor de Nederlandse situatie is dit onderzocht. Ik weet niet of er voor de situatie in Vlaanderen/België veel onderzoek is gedaan. Ik neem aan dat het potentieel aan biogas wel ergens bekend is. Maar om het gebruik van fossiel gas tot vrijwel nul te reduceren in 2050 zal een mix van maatregelen nodig zijn. Het zal niet lukken om al het gas duurzaam te produceren per 2030; er zal hoogcalorisch gas moeten worden omgezet in laagcalorisch gas. Waarschijnlijk zelfs zoveel dat extra mengstations nodig zijn. In Nederland bouwt men nu dan ook extra mengcapaciteit bij. Bij een condensatieketel is het rendement op laagcalorisch gas een klein beetje lager, omdat er iets meer massa uit de schoorsteen zal gaan, waardoor er iets meer warmteverlies zal zijn. Dat is echter niet heel significant. Het is wel significant bij installaties met een hoge temperatuur, zoals glasovens.

Voeg een nieuwe reactie toe